Komisja Kwalifikacyjna [ UWAGA! ZMIANY ]

 

Informujemy, że obowiązują zmiany wynikające z nowego Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01 lipca 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2022; Poz.1392).

 

1. Na podstawie Aktu powołania przez Prezesa URE, przy SITPNiG O/Poznań działa Komisja Kwalifikacyjna Nr 204. 

2. Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01 lipca 2022 roku Komisja jest uprawniona do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z Dozorem oraz Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wymienionych w:

  • GRUPIE 1 w punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10
  • GRUPIE 2 w punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  • GRUPIE 3 w punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

3. Sesje egzaminacyjne organizowane są na podstawie zgłoszonych wniosków.

3.1. Wnioski imienne mogą zgłaszać osoby ubiegające się o uzyskanie Świadectw kwalifikacyjnych w określonym zakresie lub pracodawcy zatrudniający te osoby.

3.2. Sesje egzaminacyjne odbywają się w siedzibie poznańskiego Oddziału SITPNiG, pawilon 42, przy ul. Grobla 15 w Poznaniu lub lokalizacji uzgodnionej z wnioskodawcą.

3.3. Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia www.sitpnigpoznan.pl lub w biurze SITPNiG Oddział w Poznaniu.

3.4. Wypełnione wnioski należy składać/przesyłać do biura Oddziału SITPNiG, ul.Grobla15, 61-859 Poznań lub drogą elektroniczną do Sekretarza Komisji Kwalifikacyjnej.

3.5. Do wniosków należy teraz załączyć dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia i wiedzy wymieniony w §6. ust. 2 lub 3 Rozporządzenia MKiŚ. 

3.6. Podstawą dopuszczenia do egzaminu kwalifikacyjnego może być również zgodnie z §6. ust. 3 pkt. 3 ww. Rozporządzenia ZAŚWIADCZENIE potwierdzające nabycie doświadczenia zawodowego przez pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy związanym z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci (w skrócie Zaświadczenie o zatrudnieniu), wystawione przez Pracodawcę, a potwierdzające doświadczenie zawodowe oraz staż pracy umożliwiający nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci na podstawie odbytego szkolenia branżowego - Zaświadczenie o zatrudnieniu

Zaświadczenie o zatrudnieniu Zaświadczenie o zatrudnieniu

 

3.7. Komisja Kwalifikacyjna ma obowiązek zweryfikowania wniosków i sprawdzenia wpływu stosownej opłaty.

3.8. Na przelewie „opłaty egzaminacyjnej” należy zaznaczać zgodnie z §14.3. oprócz imienia i nazwiska, informację dot. grupy i rodzaju urządzeń, instalacji i sieci oraz zakres objęty wnioskiem (O, K, R, M, KP).

3.9. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosków Komisja zawiadamia o terminie egzaminu Wnioskodawcę z 14 dniowym wyprzedzeniem chyba, że wcześniejszy termin zostanie uzgodniony pomiędzy Komisją a Wnioskodawcą.

3.10. Wnioski niekompletne będą odsyłane i osoby wymienione we wniosku nie zostaną dopuszczane do egzaminu, a wniesione opłaty będą zwracane na rachunek wnioskodawcy.

3.11. Ogólny zakres egzaminu podany jest na druku protokołu z egzaminu kwalifikacyjnego załączonego do druku wniosku.

3.12. Do egzaminu zostaną dopuszczone osoby po sprawdzeniu formalnych kwalifikacji i uiszczeniu opłaty. 

3.13. Opłatę należy wnosić przelewem na konto Oddziału zamieszczone na druku wniosku, przed wyznaczeniem terminu sesji egzaminacyjnej (potwierdzenie uiszczenia opłaty należy załączyć do wniosku).

3.14. Świadectwa kwalifikacyjne wydawane lub przesyłane są Wnioskodawcom w terminie 2 tygodni po pozytywnym zdaniu egzaminu.

3.15. Aktualna opłata ustawowa za egzamin za jedną GRUPĘ urządzeń (świadectwo) wynosi 420,00zł od dnia 01.01.2024 r.

 

4. SITPNiG Oddział w Poznaniu na wniosek zainteresowanych organizuje szkolenia branżowe przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych.

  • Standardowa grupa dla zorganizowania szkolenia wynosi 12 osób.
  • Cena za szkolenie uzależniona jest od zakresu szkolenia i ilości uczestników szkolenia

 

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

Stanisław Kurlit

tel. 601-575-553

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej

Ewa Przedpełska

tel. 601-775-655

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szczegółowe informacje na temat egzaminów można uzyskać również pod numerami telefonów:

61 8 545 276

        
Barbara Janke 795-523-387

Poczta e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PRZYDATNE FORMULARZE:

WNIOSEK D1 - DOZÓR-GRUPA 1 - URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE

WNIOSEK D1 - DOZÓR-GRUPA 1 - URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE


WNIOSEK D2 - DOZÓR-GRUPA 2 - URZĄDZENIA CIEPLNE

WNIOSEK D2 - DOZÓR-GRUPA 2 - URZĄDZENIA CIEPLNE


WNIOSEK D3 - DOZÓR-GRUPA 3 - URZĄDZENIA GAZOWE

WNIOSEK D3 - DOZÓR-GRUPA 3 - URZĄDZENIA GAZOWE


WNIOSEK E1 - EKSPLOATACJA-GRUPA 1 - URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE

WNIOSEK E1 - EKSPLOATACJA-GRUPA 1 - URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE


WNIOSEK E2 - EKSPLOATACJA-GRUPA 2 - URZĄDZENIA CIEPLNE

WNIOSEK E2 - EKSPLOATACJA-GRUPA 2 - URZĄDZENIA CIEPLNE


WNIOSEK E3 - EKSPLOATACJA-GRUPA 3 - URZĄDZENIA GAZOWE

WNIOSEK E3 - EKSPLOATACJA-GRUPA 3 - URZĄDZENIA GAZOWE


PROTOKÓŁ D1 - DOZÓR-GRUPA 1 - URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE

PROTOKÓŁ D1 - DOZÓR-GRUPA 1 - URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE


PROTOKÓŁ D2 - DOZÓR-GRUPA 2 - URZĄDZENIA CIEPLNE

PROTOKÓŁ D2 - DOZÓR-GRUPA 2 - URZĄDZENIA CIEPLNE


PROTOKÓŁ D3 - DOZÓR-GRUPA 3 - URZĄDZENIA GAZOWE

PROTOKÓŁ D3 - DOZÓR-GRUPA 3 - URZĄDZENIA GAZOWE


PROTOKÓŁ E1 - EKSPLOATACJA-GRUPA 1 - URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE

PROTOKÓŁ E1 - EKSPLOATACJA-GRUPA 1 - URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE


PROTOKÓŁ E2 - EKSPLOATACJA-GRUPA 2 - URZĄDZENIA CIEPLNE

PROTOKÓŁ E2 - EKSPLOATACJA-GRUPA 2 - URZĄDZENIA CIEPLNE


PROTOKÓŁ E3 - EKSPLOATACJA-GRUPA 3 - URZĄDZENIA GAZOWE

PROTOKÓŁ E3 - EKSPLOATACJA-GRUPA 3 - URZĄDZENIA GAZOWE