Komisja kwalifikacyjna

Na podstawie AKTU POWOŁANIA przez Prezesa URE działa przy Oddziale KOMISJA KWALIFIKACYJNA Nr 204.

Komisja jest uprawniona do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z DOZOREM I EKSPLOATACJĄ  urządzeń,instalacji i sieci energetycznych wymienionych w :

 • GRUPIE 1 w punktach  2,3,4,7,9 i 10
 • GRUPIE 2 w punktach 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 10
 • GRUPIE 3 w punktach 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 10


„Załącznika nr1” do rozporządzenia Ministra Gospodarki,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U nr89/2003 poz.828z późniejszymi zmianami):

 • Sesje egzaminacyjne organizowane są na podstawie zgłoszonych wniosków. Wnioski imienne mogą zgłaszać podmioty gospodarcze lub osoby fizyczne ubiegające się o uzyskanie Świadectw kwalifikacyjnych w określonym zakresie.
 • Sesje egzaminacyjne odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia lub siedzibie podmiotu gospodarczego na jego wniosek.
 • Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia lub są dostępne w biurze Oddziału SITPNiG.
 • Wypełnione wnioski należy składać w biurze Oddziału SITPNiG lub u sekretarza komisji kwalifikacyjnej.
 • O terminie egzaminu wnioskodawcy są powiadamiani z 14 dniowym wyprzedzeniem chyba ,że wcześniejszy termin zostanie uzgodniony pomiędzy Komisją a Wnioskodawcą.
 • Ogólny zakres egzaminu podany jest na druku protokółu z egzaminu kwalifikacyjnego załączonego do druku wniosku

Aktualna opłata ustawowa za egzamin za jedną GRUPĘ urządzeń (świadectwo) wynosi 260,00zł.

Do egzaminu zostaną dopuszczone osoby po sprawdzeniu formalnych kwalifikacji i uiszczeniu opłaty. Opłatę można wnosić przelewem na konto Oddziału lub gotówką przed sesją egzaminacyjną.

 • Świadectwa kwalifikacyjne wydawane lub przesyłane są wnioskodawcom w terminie 2 tygodni po pozytywnym zdaniu egzaminu.
 • Oddział SITPNiG w Poznaniu na wniosek zainteresowanych organizuje szkolenia przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych.
 • Minimalna grupa dla zorganizowania szkolenia wynosi 12 osób.
 • Cena za szkolenie uzależniona jest od zakresu szkolenia.
 • Komisja kwalifikacyjna działa w 1 i 3 środę miesiąca od godziny 11 w siedzibie Oddziału przy ul. Grobla 15

 

Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego

Stanisław Kurlit

tel. 601-575-553

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szczegółowe informacje na temat egzaminów można uzyskać również pod numerami telefonów:

61 8 545 276,

         Ewa Przedpełska 601-775-655,

         Barbara Janke 795-523-387

61 8 545 569

 

Poczta e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PRZYDATNE FORMULARZE:

   D1

   D1

   E1

   E1

   D2

   D2

    E2

   E2

   D3

   D3

   E3

  E3