Zarząd Oddziału

Zarząd Oddziału SITPNiG w Poznaniu w kadencji 2016-2020 Oddziału SITPNiG w Poznaniu to:

 

Andrzej Mikołajczak Prezes
Andrzej Barczyński Wiceprezes
Przemysław Hozakowski Wiceprezes

   

 

Iwona Szostak - Biczyc Sekretarz
Barbara Janke Skarbnik
Ewa Przedpełska Członek
Monika Gasperowicz Członek
Jacek Łoda Członek
Grzegorz Bartoszewski Członek
Jacek Kowalczyk Członek

   

 Zarząd Koła wchodzący w skład Zarządu Oddziału

Maria Gębka Przewodnicząca Koła Nr 3
Bogusław Chmielecki Przewodniczący Koła Nr 4
Grażyna Sapieha Przewodnicząca Koła Nr 6
Piotr Purkiewicz Przewodniczący Koła Nr 8
Piotr Majewski Przewodniczący Koła Nr 10
Ewa Chwiałkowska Szwajorek Przewodnicząca Koła Nr 15