Członkowie

Członkowie Oddziału zrzeszeni są obecnie w 10 Kołach Zakładowych. Działalność w kadencji 2012 - 2016 rozpoczynało 14 Kół Zakładowych. W lutym 2015 r. w związku z rezygnacją Przewodniczącego Zarządu Koła oraz jego zastępcy oraz problemami z wyborem nowego Zarządu, Koło Zakładowe Nr 9 w Gorzowie Wlkp. zostało połączone z Kołem Zakładowym Nr 6 w Szczecinie.

W styczniu 2016 roku w związku z zaprzestaniem działalności rozwiązane zostało Koło Zakładowe nr 14 przy GAZOMET w Rawiczu, natomiast w marcu 2016 roku w związku z nieopłacaniem składek rozwiązane zostało Koło Zakładowe Nr 2 przy PIPS ALSI w Zakrzewie oraz w związku z liczbą członków poniżej statutowego minimum Koło Zakładowe Nr 11 przy GPT Sp. z o.o. w Koszalinie. Chętni członkowie z Kół nr 9 i 11 zostali członkami Kół nr 6 i 8.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Oddział zrzeszał 531 członków, w tym 161 kobiet i 370 mężczyzn.

Oddział w Poznaniu ma w swych szeregach 6 członków, którym nadano Godność Członka Honorowego SITPNiG. Są nimi: Kol. Andrzej Barczyński, Kol. Jacek Kaysiewicz, Kol. Andrzej Mikołajczak, Kol. Stanisław Szołkowski, Kol. Ewa Przedpełska oraz Kol. Tadeusz Zugehoer.

Imienny wykaz członków poszczególnych Kół w budowie.