Witamy serdecznie na stronie Oddziału SITPNiG w Poznaniu. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego „SITPNIG” jest największą polską organizacją naukowo-techniczną zrzeszającą inżynierów i techników przemysłu naftowego i gazowniczego. Jest także kontynuatorem tradycji polskich organizacji naftowych i technicznych działających od drugiej połowy XIX wieku na ziemiach polskich, zarówno w okresie zaborów, jak i w okresie II Rzeczpospolitej Polskiej.

Oddział SITPNiG w Poznaniu zrzesza na dzień dzisiejszy ponad 540 członków.

 

Aktualności

 • WYBORY W KOLE ZAKŁADOWYM NR 10 (połączonym z KZ 1) Open or Close

   

  Zarząd Koła Zakładowego Nr 10 (połączonego z Kołem Zakładowym Nr 1)

  Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego

   Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

   „SITPNiG” Oddział w Poznaniu

    zaprasza

   Koleżankę / Kolegę

   na

    Zwyczajne Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie

   Koła Zakładowego Nr 10

   które odbędzie się dnia 18.08.2021 r., o godzinie 15:00

   w Sali Seminaryjnej World Trade Center Poznań
  przy ul. Bukowskiej 12

   

   Prosimy o aktywne uczestnictwo

                                                                         Przewodnicząca Koła Zakładowego Nr 10

                                                                                       Małgorzata Ratajczak

  Zamknij
 • Przedstawiciele Oddziału w Poznaniu w organach doradczych ZG SITPNiG Open or Close

  W związku z wyborem nowego Zarządu Głównego SITPNiG Zarząd Oddziału SITPNiG w Poznaniu zgłosił niżej wymienionych przedstawicieli do organów doradczych Zarządu Głównego:

   

  Komisje

  Komisja ds. Odznaczeń i Tytułów Prawnych

  - Kol. Małgorzata Ratajczak

  - Kol. Tomasz Dalski

  Komisja ds. Aktów Prawnych SITPNiG

  - Kol. Andrzej Barczyński

  - Kol. Henryk Grabowski

  - Kol. Stanisław Kurlit

  Komisja ds. Młodzieży i Studentów

  - Kol. Małgorzata Ratajczak

  - Kol. Katarzyna Preiss

  Komisja ds. Historii i Muzealnictwa

  - Kol. Tadeusz Zugehoer

  Komisja Finansowo-Budżetowa

  - Kol. Barbara Janke

  Komisja ds. Pomocy Koleżeńskiej

  - Kol. Barbara Janke

   

  Rady

  Rada Seniorów (w jej skład wchodzą odznaczeni Godnością Członka Honorowego SITPNiG)

  - Kol. Andrzej Mikołajczak

  - Kol. Andrzej Barczyński

  - Kol. Jacek Kaysiewicz

  - Kol. Stanisław Szołkowski

  - Kol. Ewa Przedpełska

  - Kol. Tadeusz Zugehoer

  Rada Techniczna Rzeczoznawców

  - Kol. Andrzej Mikołajczak

  - Kol. Ewa Przedpełska

  - Kol. Andrzej Barczyński

  - Kol. Aniela Modrowska

  - Kol. Tadeusz Zugehoer

  Rada Programowa Czasopism SITPNiG

  - Kol. Andrzej Koźlecki

   

  Redakcje

  Redakcja "Wiadomości Naftowych i Gazowniczych"

  - Kol. Ewa Chwiałkowska-Szwajorek

   

  Wszystkie w/w kandydatury zostały przyjęte.

  Zamknij
 • XXXIX Walny Zjazd Delegatów SITPNiG Open or Close

  XXXIX Walny Zjazd Delegatów SITPNiG

  W dniach 26-28 października 2016 roku odbył się XXXIX Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG. W trakcie obrad Delegaci w tajnym głosowaniu zdecydowali o nadaniu Godności Członka Honorowego SITPNiG Kol. Ewie Przedpełskiej oraz Kol. Tadeuszowi Zugehoer, którym serdecznie gratulujemy.

  Szczcegółowe informacje na temat przebiegu obrad oraz wybranych władzach Stowarzyszenia można znaleźć na stronie internetowej SITPNiG http://sitpnig.pl/newsy/xxxix-zjazd-sprawozdawczo-wyborczy-delegatow-sitpnig-zakonczyl-obrady,news-869

  Małgorzata Ratajczak

  Sekretarz Zarządu Oddziału SITPNiG w Poznaniu

  Zamknij
 • NOT - propozycja dla Seniorów Open or Close

  NOT - propozycja dla Seniorów

  Wszystkim zainteresowanym przekazujemy informację o możliwości wzięcia udziału w pilotażowym projekcie dofinansowanym przez Unię Europejską.

  Seniorzy, którzy chcieliby wziąć w nim udział proszeni są o zapisanie się w Biurze Rady FSNT NOT W Poznaniu bądź bezpośrednio u Pana Czachorowskiego - tel. 0 663 838 353.

  Poniżej kilka słów od Pana Czachorowskiego koordynującego niniejszy projekt.

  1. Jesteśmy firmą, która od czasu do czasu realizuje projekty badawczo-rozwojowe w IT, dofinansowane przez EU:

  http://www.mapadotacji.gov.pl/projekty?wojewodztwo=&powiat=&beneficjent=Comp-win&sektor=37

  2. Teraz mamy na tapecie projekt społeczny, o dofinansowanie którego będziemy się wkrótce ubiegać. Tutaj jest jego skrócony opis:

  http://ec.europa.eu/esf/transnationality/TPI-257

  Chodzi o zaprojektowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych usług dla seniorów (głównie w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa).

  3. Jednym z komponentów projektu będą urządzenia nasobne, zawierające w sobie sensory (m.in fotopletyzmograf, reakcji galwanicznej skóry, EKG, oksymetr, inercyjne i inne).

  4. Chcielibyśmy wyposażyć (za darmo) kilkunastu seniorów z Poznania w opaski monitorujące ich stany fizyczne (poziom wysycenia tlenem hemoglobiny, rytm zatokowy serca i inne). Te opaski będą wyglądały mniej więcej tak:

  https://www.logicpd.com/wp-content/uploads/2016/02/Wellness_Watch_Rendering-e1459441172551.png

  5. Pomyśleliśmy, iż seniorzy skupieni wokół NOT byliby chętni wziąć udział w takim projekcie pilotażowym. Proszę dać mi znać, czy któryś z seniorów byłby chętny, aby wziąć udział w naszym projekcie.

  Zamknij
 • Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Poznaniu Open or Close

  Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Poznaniu  

  W dniu 7 czerwca 2016 r. odbyło się X Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Poznaniu. 

  W trakcie obrad Prezes ustępującego Zarządu – Kol. Andrzej Mikołajczak dokonał podsumowania działalności, liczącego na dzień 30 czerwca 2016 r. niemal 550 członków, zrzeszonych w 10 Kołach Zakładowych, Oddziału SITPNiG, w czasie trwania kadencji 2012-2016. Prezes podkreślił zasługi wielu członków w pracy na rzecz stowarzyszenia m.in. poprzez pełnienie licznych funkcji w Zarządzie Głównym, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównym Sądzie Koleżeńskim, Komitetach ds. Gazownictwa oraz ds. Górnictwa Nafty i Gazu a także Komisjach: ds. Aktów Prawnych SITPNiG, ds. Opiniowania Państwowych Aktów Prawnych, Finansowo – Budżetowej, Szkoleniowej, Organizacyjnej, Statutowej, ds. Młodzieży i Studentów oraz ds. Historii i Muzealnictwa.

  Działalność Oddziału przez ostatnie cztery lata koncentrowała się głównie na zadaniach statutowych związanych m.in. z organizacją konferencji, narad, sympozjów, (w sumie 13 tego typu przedsięwzięć), seminariów (5), odczytów (34), wystaw (7) oraz innych imprez, w których w sumie uczestniczyło niemal 2 788 osób. Szeroko prowadzona była również działalność Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa SITPNiG w Poznaniu, posiadającej certyfikat jakości ISO, w której pracuje 34 rzeczoznawców, w tym 9 weryfikatorów. Podczas minionej kadencji działała również Komisja ds. szkolenia i doskonalenia kadr, która koncentrowała się na organizacji kursów i szkoleń. W czasie trwania kadencji zorganizowano 208 kursów, na których przeszkolono 3 719 osób. Niemałym dorobkiem wykazała się Komisja ds. publikacji i wymiany doświadczeń, której działalność pozwala na integrację środowisk technicznych z różnych Kół Zakładowych Oddziału, poprzez organizowanie spotkań koleżeńskich, wycieczek krajowych i zagranicznych a także wyjazdów na targi.


  Fot. 1.  – Sala obrad X WZDO SITPNiG w Poznaniu

   

  Fot. 2. Od lewej: Wręczenie dyplomu Kol. Tadeuszowi Zugehoer, Wręczenie dyplomu Kol. Ryszardowi Białczykowi, Wręczenie dyplomu Kol. Zbigniewowi Bartkowiakowi

   

  Oddział w Poznaniu współpracuje z wieloma instytucjami, tj. Izba Inżynierów Budownictwa poprzez funkcje pełnione przez członków SITPNiG w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa czy NOT poprzez swoich delegatów w poszczególnych oddziałach terenowych a także uczestniczy w akcjach społecznych, m.in. każdego roku przekazując dotacje dla Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą” a także przekazując do Zarządu Głównego w Krakowie wystąpienia członków o przyznanie zapomogi (w minionej kadencji pomoc materialną uzyskało 9 członków).

  Zaangażowanie w pracę na rzecz stowarzyszenia, członków poszczególnych Kół Zakładowych znalazło uznanie w Zarządzie Głównym SITPNiG, który w minionej kadencji przyznał:

  5 diamentowych odznak honorowych SITPNiG: Bartkowiak Zbigniew, Czarnobrywy Gustaw, Kowalski Zdzisław, Sapieha Grażyna, Śniatała Konrad,

  24 złote odznaki honorowe SITPNiG, 

  45 srebrnych odznak honorowych SITPNiG,

  oraz umożliwił przyznanie

  4 diamentowych honorowych odznaczeń NOT: Barczyński Andrzej, Kurlit Stanisław, Polcyn Władysław, Zugehoer Tadeusz,

  2 złotych honorowych odznaczeń NOT: Bartkowiak Zbigniew, Kowalski Zdzisław,

  24 srebrnych honorowych odznaczeń NOT.

  Po wysłuchaniu Prezesa Andrzeja Mikołajczaka, który podsumował działalność Oddziału SITPNiG w Poznaniu w minionej kadencji oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdaniem finansowym Skarbnika Oddziału, uczestnicy 

  X Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Poznaniu, udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

   
  Fot. 3. Sala obrad X WZDO SITPNiG w Poznaniu

   

  W czasie trwania zebrania w podziękowaniu za wieloletnią pracę na rzecz stowarzyszenia, ustępującym Przewodniczącym Kół Zakładowych, wręczone zostały okolicznościowe dyplomy. I tak otrzymali je: 

  • Kol. Tadeusz Zugehoer - członek Zespołu Założycielskiego Oddziału SITPNiG w Poznaniu oraz wieloletni Przewodniczący Koła Zakładowego Nr 15 SENIOR,
  • Kol. Ryszard Białczyk – Przewodniczący Koła Zakładowego Nr 10 przez 3 kadencje, którego wieloletnia społeczna praca i osobiste zaangażowanie walnie przyczyniło się do znacznego rozwoju naszego Oddziału,
  • Kol. Henryk Grabowski – Przewodniczący Koła Zakładowego Nr 7 z ponad 30-letnim stażem sprawowania tej funkcji, wyjątkowo zaangażowany w rozwój nie tylko Oddziału, ale i całego Stowarzyszenia, a także kreatywny i mający szczególne osiągnięcia na polu edukacji i publicystyki branżowej,
  • Kol. Zbigniew Bartkowiak – Przewodniczący Koła Zakładowego Nr 5, którego wkład pracy był nieoceniony dla rozwoju Oddziału SITPNiG w Poznaniu.

  W trakcie obrad wybrano nowe władze Oddziału SITPNiG: Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Po przedstawieniu wyników głosowania nastąpił wybór Prezesa Oddziału, którym ponownie na kolejną kadencję 2016 – 2020 został wybrany Kol. Andrzej Mikołajczak.

  Zarząd Oddziału SITPNiG w Poznaniu wybrano w następującym składzie:

  Prezes – Andrzej Mikołajczak, Wiceprezesi – Andrzej Barczyński, Grzegorz Bartoszewski, Sekretarz – Małgorzata Ratajczak, Skarbnik – Barbara Janke, Członkowie – Ewa Przedpełska, Gustaw Czarnobrywy, Tomasz Dalski, Przemysław Hozakowski, Piotr Purkiewicz.

   


  Fot 4. Członkowie Zarządu Oddziału SITPNiG w Poznaniu na kadencję 2016-2020.

   


  Fot. 5. Przewodniczący Kół Zakładowych na kadencję 2016-2020


  Fot.6. Delegaci na X WZDO SITPNiG w Poznaniu

   

  W skład Zarządu Oddziału z mocy Statutu SITPNiG wchodzą również Przewodniczący poszczególnych Kół Zakładowych: Andrzej Koźlecki – Koło Nr 1, Maria Gębka – Koło Nr 3, Andrzej Kociemba – Koło Nr 4, Adam Gorynia – Koło Nr 5, Monika Gasperowicz – Koło Nr 6, Mirosław Borsukiewicz – Koło Nr 7, Zbigniew Nowak – Koło Nr 8, Małgorzata Ratajczak – Koło Nr 10, Jerzy Wiśniewski – Koło Nr 13, Władysław Polcyn – Koło Nr 15.

  Komisję Rewizyjną Oddziału wybrano w składzie:

  Przewodniczący – Waldemar Różański, Z-ca przewodniczącego – Jacek Łoda, Sekretarz – Beata Kosmala.

  Sąd Koleżeński Oddziału wybrano w składzie:

  Przewodniczący – Stanisław Kurlit, Z-ca przewodniczącego – Jerzy Magas, Sekretarz – Grażyna Sapieha

  Delegatami na XXXIX Walny Zjazd SITPNiG zostali: Grzegorz Bartoszewski, Ryszard Białczyk, Maria Gębka, Stanisław Kurlit, Jacek Łoda, Ewa Przedpełska, Małgorzata Ratajczak.

   

   

  Małgorzata Ratajczak

  Sekretarz Zarządu Oddziału SITPNiG w Poznaniu

  Zamknij
 • NOT - Bezpłatne szkolenia Open or Close

  NOT - Bezpłatne szkolenia 

  Naczelna Organizacja Techniczna organizujemy w Poznaniu bezpłatne (współfinansowane ze środków Unii Europejskiej) szkolenia z 3 bloków tematycznych, do udziału w których serdecznie zaprasza!
  Szkolenia są prowadzone bezstresowo  w małych grupach ok. 12 osobowych.

  1. dla osób w  przedziale wiekowym 25-64 lata  z wykształceniem max średnim - podstawy  grafiki komputerowej

  2. dla osób w  przedziale wiekowym 25-64 lata z wykształceniem max średnim - podstawy programowania

  3. dla osób  w przedziale wiekowym 50-64 lata z wykształceniem max średnim - podstawy obsługi  komputera

  Udział w projekcie mogą wziąć osoby dorosłe z Wielkopolski  (bez względu na status na rynku pracy !), które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje.

   

  GRAFIKA KOMPUTEROWA

  ( na programach Gimp i Inkscape )

  Termin  szkolenia: 05.09.2016r-  30.09.2016r. (od poniedziałku do piątku w godzinach 16:30 - 19:30)

  Zakres szkolenia:

  -podstawowe  pojęcia i zagadnienia związane z grafiką komputerową,

  -modele przestrzeni kolorów RGB, CMYK,

  -malowanie i retusz obrazu: pędzel, gumka oraz wypełnienia zaznaczeń,

  -podstawowe operacje na warstwach oraz ustawianie ich parametrów,

  -podstawowe operacje na plikach oraz kontrolowanie dokumentów,

  -rodzaje i podział formatów  graficznych

   

  PROGRAMOWANIE

  Termin  szkolenia: od 05.09.2016r.  (od poniedziałku do piątku w godzinach 9-14)

  Zakres szkolenia:

  -nauka programowania od podstaw,

  -pojęcia informatyczne związane z procesem programowania,

  -typy danych w językach programowania,

  -podstawowe instrukcje,

  -tablice i działania na tablicach,

  -algorytmy wyszukiwania i sortowania,

  -klasy, pola, metody, konstruktor,

  -hermetyzacja

   

  PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA

  Termin szkolenia: od 05.09.2016r.

  Zakres szkolenia:

  -wyszukiwanie informacji  w Internecie

  -korzystanie ze stron  internetowych urzędu , przychodni lekarskich, teatrów, MPK,

  -tworzenie  treści, zapisywanie zdjęć i muzyki

  -korzystanie z poczty elektronicznej

   

  Uczestnicy  otrzymają materiały szkoleniowe, certyfikaty ukończenia szkolenia oraz podręczniki.

   

  Miejsce  szkolenia:

  Sala szkoleniowa przy ul. Przemysłowej 15/17 w Poznaniu

   

  Dodatkowe informacje

  tel.: 518 328 530

  Zamknij
 • Wyjazd techniczno-turystyczny do Włoch Open or Close

  Wyjazd techniczno-turystyczny do Włoch

   

  W dniach 18 - 25.01.2014r. odbył się wyjazd naukowo - techniczny „LCNG vs. CNG w praktyce”.

  Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego „SITPNiG”, Oddział w Poznaniu. Program bazował na pozyskaniu praktycznej wiedzy podczas zapoznawania się z pracą istniejącej instalacji w miejscowości Villafalletto (Cuneo), ok. 50 km od siedziby producenta - firmy Vanzetti w Moretta w północno - zachodniej części Włoch. Jest to powstała w 2010 instalacja (pierwsza na terenie Włoch) tankowania LCNG (Liquefied to Compressed Natural Gas). Zainstalowana infrastruktura ma wydajność 600 m3/h (500 kg/h). Gaz ziemny dla stacji dostarczany jest cysternami w postaci LNG. 

  Producent stacji dokonywał wielu testów instalacji kriogenicznej oraz procesu tankowania w celu sprawdzenia w praktyce nowej technologii. Zauważono m.in., że został skrócony czas tankowania pojazdu w porównaniu z konwencjonalną stacją CNG o 50%, a zbiorniki każdorazowo są napełniane do ok. 100% swojej objętości. Zauważyli to m.in. tankujący tu testowo kierowcy, którzy mogli pochwalić się o średnio 10% większym zasięgiem niż przy tankowaniu na innych stacjach CNG.

  Vanzetti twierdzi, że jest obecnie jedyną firmą na terenie Włoch, która jest w stanie dostarczyć kompletne rozwiązanie technologiczne dla stacji tankowania LNG. Doświadczenie firmy w przemyśle kriogenicznym wynosi już 27 lat. W ciągu ostatnich 5 lat firma prowadziła badania nad rozwojem instalacji LNG.

  Włochy mają bogatą tradycję w zakresie wykorzystania pojazdów CNG. Są absolutnym liderem Europy z liczbą ok. 785.000 pojazdów CNG (dane z początku 2012 roku), co oznacza wzrost o 16% w ciągu ostatnich dwóch lat ( 676.850 sztuk do końca 2009 r.).

  W skład tej liczby wchodzą głównie prywatne samochody osobowe i dostawcze, które można zatankować w jednej z obecnie 908 stacji paliw publicznych rozsianych po całym kraju. Po otwarciu najnowszej stacji napełniania CNG w miejscowości Lucera, w prowincji Foggia, w regionie Apulia w południowych Włoszech zostali również liderem wyprzedzając Niemcy, jeśli chodzi o liczbę stacji.

  Na koniec pierwszego półrocza 2012 roku, udział w rynku pojazdów na gaz ziemny wzrósł do 3,56%, podczas gdy dokładnie rok temu liczba ta osiągnęła 1,94%. Według strony internetowej Automobili10, pozytywny wynik związany jest z przyjęciem, że niektóre warianty CNG zyskują wielu użytkowników, (np. model Fiata Panda) kierujących się przy zakupie głównie niskimi kosztami eksploatacji. Liczba NGVs osiągnęła tak znaczący poziom w ciągu ostatnich 30 lat w wyniku bardzo aktywnej branży dostosowywania samochodów oraz dostępność najbardziej popularnych małych i średnich samochodów w tym ich handlowych wersji fabrycznych w wersji CNG.

  Oczywiście istnieje również silny powód wzrostu gospodarczego z tym związany: oszczędności w kosztach paliwa na kilometr dla samochodów średnich o 60 % w porównaniu z równoważnym silnikiem benzynowym i 33% w porównaniu z wersją diesla. Dostępność kilku nowych modeli samochodów z ex- fabrycznych opcji CNG naciska na dalszy wzrost udziału w rynku NGV. Włochy posiadają już liczy około 1200 ciężarówek CNG, działających głównie w sektorze usług zbierania śmieci i 2300 autobusów miejskich.

  Ulgi podatkowe: Euro 0 , Euro 1 , Euro 2 i Euro 3 pojazdy CNG ( nowy OEM i przekształcony ) nie podlegają podwyższeniu podatku drogowego wprowadzono ustawą z 2007 roku finansowego dla tych kategorii pojazdów .

  W pierwszym dniu pobytu odbyła się część wykładowa. Przedstawione zostały referaty: 

  • „Rynek gazu CNG”, w którym omówiono globalnie polski rynek gazu sprężonego, jak również tendencje i plany rozwoju z punktu widzenia zarówno spółki dystrybucyjnej jak i oddziału handlowego,
  • „Stosowane technologie CNG”, w którym zaprezentowane zostały dokonania producentów urządzeń i zbiorników stosowanych do zasilania pojazdów gazem ziemnym jak i oferowane przez wiodące firmy rozwiązaniami z możliwościami wdrożenia ich na polskim rynku – ze szczególnym naciskiem na przydomowe stacje sprężania gazu ziemnego.

  W kolejnych dniach wyjazdu uczestnicy kontynuowali szkolenie, przy czym siedziska biurowych krzeseł zastąpiły krzesełka wyciągu a długopisy kijki narciarskie. Wszystko pod okiem czujnych instruktorów, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych oraz świetnej atmosferze, która towarzyszyła uczestnikom. 

  W ostatnim dniu pobytu odbyła się „Olimpiada zimowa”, podczas której uczestnicy mogli zaprezentować nabyte umiejętności narciarskie. Rywalizacja odbywała się w konkurencjach: zjazd na czas oraz slalom. Wszystkie etapy konkursu przebiegły bez zakłóceń, zawodnicy pokazali bardzo wysoki poziom umiejętności a rywalizacja wzbudziła entuzjazm i żywą reakcję niemałej widowni. Podczas uroczystej kolacji nagrodzono zwycięzców oraz wręczono symboliczne pamiątki pozostałym uczestnikom.

   

   

  Zamknij
 • Integracyjne Zawody Kręglarskie – Koło Zakładowe Nr 5 Open or Close

  Integracyjne Zawody Kręglarskie – Koło Zakładowe Nr 5 

  W dniu 5 kwietnia 2014 roku na Torach Kręglarskich Polonii Leszno odbyły się coroczne Integracyjne Zawody Kręglarskie zorganizowane przez Koło Zakładowe Nr 5 SITPNiG w Lesznie.

  W zawodach wzięło udział 30 uczestników w dwóch kategoriach Kobiet i Mężczyzn. Uczestnicy reprezentowali bardzo różny sportowy poziom, ale najważniejsza dla wszystkich była atmosfera rywalizacji oraz miła zabawa.

  W kategorii Kobiet pierwsze miejsce zajęła Hanna Paszek, druga była Iwona Kujawska a trzecia Monika Kamieniarz.

  W kategorii Mężczyzn pierwsze miejsce zajął Krzysztof Kujawski, drugi był Paweł Jarzembowski a trzeci Łukasz Orzełek. 

  Uczestnicy zawodów jednoznacznie stwierdzili, że w roku 2015 spotkają się w tym samym gronie i powalczą z jeszcze większą determinacją o czołowe lokaty. Wielkie podziękowania za zorganizowanie tak dobrych zawodów należą się Zarządowi Koła Zakładowego Nr 5 w Lesznie a w szczególności Kol. Robertowi Paszek, który był głównym ich inicjatorem. Osobne podziękowania należą się panu Dyrektorowi Zdzisławowi Kowalskiemu za wsparcie tej imprezy nagrodami w formie firmowych gadżetów oraz firmie Tesgas za ufundowanie poczęstunku dla uczestników.

   

   

   

  Zamknij
 • Współpraca z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa Open or Close

  Współpraca z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa

  Dzięki udanej i kontynuowanej od kilku lat współpracy z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w październiku tego roku poznańskiemu Oddziałowi Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego udało się zorganizować dwa szkolenia, w których w sumie uczestniczyło niemal 200 osób.

  7 października, tradycyjnie już w m. Osiniec k/Gniezna odbyło się, zorganizowane przez Koło Zakładowe Nr 10 szkolenie, które obejmowało dwa tematy „Zdalny monitoring elektrochemicznej ochrony przed korozją konstrukcji metalowych zakopanych w gruncie” oraz „Technologie informatyczne w pracy terenowej służb gazowniczych”. Wykładowcami byli Inżynier budowy Dariusz Pęciak oraz Zastępca Dyrektora ds. Systemów Informatycznych Adam Błoch będący pracownikami firmy ATREM S.A. Tematy te spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników szkolenia.

  Nasze spotkanie po raz kolejny zaszczyciło swoją obecnością wielu znamienitych gości. Wśród nich byli Prezydent Miasta Gniezna Pan Jacek Kowalski, Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Pan Dariusz Pilak, Dyrektor Oddziału w Poznaniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Pan Zdzisław Kowalski, Prezes Towarzystwa Miłośników Gniezna Pan Jan Socha, Prezes Oddziału SITPNiG w Poznaniu Pan Andrzej Mikołajczak, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej Pan Jacek Michalak, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z powiatu gnieźnieńskiego Pan Adam Piechowicz oraz z powiatu wrzesińskiego Pan Jan Michalski, Dyrektor Gnieźnieńskiego Sanepidu Pani Grażyna Bernaciak, Inspektor Delegatury Terenowej WOIIB w Gnieźnie Pani Jolenta Pankowska, Pani Dyrektor Anna Wróblewska z firmy VAVIN POLSKA wraz z delegacją przedstawicieli firm gazowniczych z Litwy i Łotwy, Pan Dyrektor Paweł Cichecki z firmy WEBA, Pan Dyrektor Michał Ossowski z Oddziału w Gdańsku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. oraz Dyrektor Zakładu w Bydgoszczy Pan Mariusz Mirek.

   

  Szkolenie stało się po raz kolejny również okazją do wręczenia nadanych odznaczeń
  i wyróżnień. I tak Prezydent Miasta Gniezna Pan Jacek Kowalski wręczył Medale Koronacyjne Kol. Mariuszowi Mirkowi oraz Kol. Małgorzacie Ratajczak oraz Medale 1000-lecia Zjazdu Gnieźnieńskiego Kol. Jolancie Flis oraz Kol. Krzysztofowi Chudziakowi. Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Pan Dariusz Pilak wręczył Medale Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego Kol. Tomaszowi Ogibie oraz Kol. Radosławowi Kuczuro. Prezes Towarzystwa Miłośników Gniezna Pana Jan Socha wyróżnił Medalem Pamiątkowym „Stąd nasz ród” Kol. Katarzynę Kurp, Kol. Tomasza Durczaka,  Kol. Damiana Kaczmarka oraz Kol. Tomasza Dalskiego a także wręczył „Encyklopedię Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej” Kol. Ewie Chwiałkowskiej - Szwajorek, Kol. Pawłowi Barczyńskiemu oraz Kol. Robertowi Henczakowi.

  Szkolenie w Osińcu było również doskonałą okazją do wręczenia przez Prezesa Oddziału SITPNiG w Poznaniu Andrzeja Mikołajczaka odznak honorowych NOT i SITPNiG. I tak wyróżnieni zostali: Srebrną Odznaką Honorową NOT Kol. Anna Jędrzejewska – Kurlit, Złotą Odznaką Honorową SITPNiG Kol. Michał Sadowski, Mikołaj Gałka, Waldemar Klimko, Tadeusz Jakubowski, Jerzy Magas, Srebrną Odznaką Honorową SITPNiG Kol. Sebastian Bączyk, Tomasz Durczak, Włodzimierz Juszczak, Łukasz Kalupa, Marek Plewa, Arkadiusz Szmyt. Wręczone zostały również odznaki członkowskie wraz z legitymacjami dla nowych członków naszego Oddziału Kol. Przemysława Stachowiaka, Janusza Gubały, Sebastiana Kowalczyka, Piotra Dominiaka i Dariusza Pęciaka.

   

   

  Całości dopełniło, jak zwykle bardzo udane, spotkanie koleżeńskie.

   

  21 października w sali szkoleniowej restauracji GRANT w Lesznie, odbyło się natomiast szkolenie współorganizowane przez Koło Zakładowe Nr 5. Tematem szkolenia były „Stacje gazowe w świetle zmian wprowadzonych w przepisach dotyczących ich eksploatacji. Budowa reduktorów, ich działanie i zasady wykonywania przeglądów tych urządzeń”. Wykładowcą był dr inż. Paweł Jańczak Główny Inżynier firmy Fiorentini Polska Sp. z o.o.

   

  Przed rozpoczęciem prezentacji Prezes Oddziału SITPNiG w Poznaniu Andrzej Mikołajczak wręczył, przyznane za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz stowarzyszenia, odznaki honorowe, którymi wyróżnieni zostali: Z-ca Dyrektora ds. technicznych Oddziału w Poznaniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Pan Grzegorz Bartoszewski i Kol. Jacek Dudziak – Złotą Odznaką Honorową SITPNiG oraz Kol. Paweł Zalewski – Srebrną Odznaką Honorową SITPNiG.

  Po wręczeniu odznaczeń rozpoczęła się część szkoleniowa. Przygotowana prezentacja obejmowała swym zakresem zasadę budowy poszczególnych reduktorów, ich zalety konstrukcyjne oraz zastosowanie w praktyce, następnie omówione zostały zasady i sposoby dokonywania przeglądów tych urządzeń a na zakończenie dr inż. Paweł Jańczak przedstawił uwagi na temat niekorzystnych zmian w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, które trudno będzie zastosować w praktyce.

   

  Szkolenie zostało tradycyjnie zakończone spotkaniem koleżeńskim.

   

  Zamknij
 • Spotkanie integracyjne członków Koła Zakładowego Nr 1 Open or Close

  Spotkanie integracyjne członków Koła Zakładowego Nr 1 

  Koło nr 1  zorganizowało dla członków SITPNiG w dniu 21.07.2016r, popołudniowe spotkanie integracyjne wraz ze zwiedzaniem Makiety Dawnego Poznania oraz Zamku Przemysła w Poznaniu.

  Postanowiliśmy zwiedzić to co mamy najbliżej, a tego nie znamy, a mianowicie historyczną Makietę Dawnego Poznania, znajdującą się w podziemiach kościoła o.o. Franciszkanów.

  Makieta jest w skali 1:150 przedstawiona w postaci widowiska z efektami specjalnymi i komentarzem. Następnie zwiedziliśmy najnowszą atrakcję miasta Poznania – Zamek Przemysła z wieżą zamkową, z której rozciąga się imponujący widok na całe miasto.

  Widoczne są najbardziej znane obiekty w tym nasza Gazownia, co przedstawiają wykonane przez uczestników fotografie. Zwiedzanie odbyło się w sympatycznej, przyjacielskiej atmosferze i zainspirowało do organizacji kolejnych spotkań związanych m.in. z poznawaniem historii naszego miasta.

   

   

   

  Zamknij
 • Kolejny raz upamiętniliśmy Jana Strzykalskiego Open or Close

  Kolejny raz upamiętniliśmy Jana Strzykalskiego

  Tradycyjnie jak co roku, w sali gimnastycznej "OLIMPIA" w m. Góra, odbył się turniej tenisa stołowego o statuetki im. Jana Strzykalskiego. Jak wszyscy pamiętają śp. kol. Jan Strzykalski był członkiem Koła Zakładowego Nr 5 SITPNiG. Tradycyjnie uczestnicy turnieju złożyli na grobie zmarłego kolegi wiązankę kwiatów i znicze.

  W turnieju wzięło udział 18 osób, który rozgrywali pojedynki na zasadzie "każdy z każdym" w dwóch grupach po 9 osób. W sumie aby wejść do ścisłej ósemki trzeba było stoczyć 8 pojedynków, niekiedy dla rozstrzygnięcia wyniku rozgrywano mecze trzysetowe. Ze względu na wyrównany poziom zawodników, pojedynki były bardzo zacięte.

   Ostatecznie do finału weszli:

  1. Władysław Ciesielski

  2. Marek Radoła

  3. Janusz Paszek

  4. Robert Paszek

  5. Andrzej Senga

  6. Andrzej Marciniak

  7. Wiesław Sikorski

  8. Marek Wolski

  Zwycięzcą turnieju został Kol. Władysław Ciesielski z Rejonu Dystrybucji Gazu Rawicz, który otrzymał najwyższą statuetkę tenisisty stołowego z tabliczką upamiętniającą ten turniej.

  II miejsce zajął Kol. Andrzej Marciniak z Piły a III miejsce Kol. Wiesław Sikorski również z Piły.

  Turniej zakończyliśmy spotkaniem koleżeńskim.

  Wszystkim uczestnikom gratulujemy kondycji i osiągniętych wyników.

  Gratulujemy przede wszystkim Władkowi zwycięstwa w tym turnieju.

  Do zobaczenia w przyszłym roku!!!

   

   

  Zamknij
 • Szkolenie - Przybyszewo-Lasocice Open or Close

  Szkolenie - Przybyszewo-Lasocice

  W dniu 17 października 2013 roku na terenie stacji regazyfikacji w Lasocicach oraz w Centrum Bankietowym w Przybyszewie, odbyło się szkolenie zorganizowane na zlecenie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu, na podstawie umowy zawartej z Ośrodkiem Szkolenia i Rzeczoznawstwa SITPNiG Oddział w Poznaniu. Bezpośrednia organizacja szkolenia została powierzona Kołu Zakładowemu nr 5 Oddziału SITPNiG w Poznaniu.

  Podstawowym celem szkolenia było zapoznanie jego uczestników z problematyką eksploatacji stacji regazyfikacji LNG w Lasocicach, obsługi gazociągu w/c i stacji gazowych wybudowanych do obsługi KGHM Polska jak również z problematyką powstawania atmosfery wybuchowej w pomieszczeniach, w których zamontowane są urządzenia energetyczne.

  Temat regazyfikacji na stacji LNG stanowił kontynuację szkolenia, które odbyło się w czerwcu tego roku w Osińcu koło Gniezna, gdzie podstawy teoretyczne w tym zakresie przedstawił mgr inż. Mikołaj Gałka. Dyskusja po tym referacie wywołała inicjatywę zorganizowania szkolenia umożliwiającego zapoznanie się z tą technologią bezpośrednio na stacji LNG w Lasocicach. Szkolenie w Lasocicach otworzył kierownik Rejonu Dystrybucji Gazu w Lesznie Roman Gątowski, który między innymi zapoznał uczestników z zagrożeniami jakie występują na stacji LNG. Dalszą część szkolenia poprowadził mistrz sieci i instalacji gazowej Bartłomiej Joński, który omówił poszczególne technologiczne podzespoły stacji oraz niektóre problemy eksploatacyjne.

  Po części praktycznej uczestnicy udali się do Centrum Bankietowego w Przybyszewie gdzie odbyła się dalsza część szkolenia. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Poznaniu z Dyrektorem Pionu Dystrybucji Januszem Śniedziewskim oraz Dyrektorem Pionu Inwestycji i Rozwoju Tomaszem Ogibą, pracownicy Wielkopolskiego Oddziału Handlowego w Poznaniu z zastępcą Dyrektora ds. Handlowych Oddziału Maciejem Neumannem oraz kierownikiem biura obsługi klientów biznesowych Marcinem Halczyńskim a także pracownicy firmy TESGAS S.A. z Dyrektorem ds. technicznych Mikołajem Gałką. W szkoleniu uczestniczyli również kierownik referatu delegatury Izby Inżynierów Budownictwa w Lesznie oraz pracownicy Zakładu Usług Technicznych PROFIT z prezesem Andrzejem Piwońskim, Pracownicy firmy INSTAL GAZ pana Bolesława Kamieniarza oraz firmy Z.U.P.H pana Marka Kraśnera.

   

  Oficjalnego otwarcia szkolenia dokonał Przewodniczący Koła Zakładowego nr 5 Oddziału SITPNiG w Poznaniu kol. Zbigniew Bartkowiak, który w ciepłych słowach przywitał wszystkich przybyłych gości.

   

  Szkolenie było również okazją do wręczenia wyróżnionym członkom stowarzyszenia SITPNiG honorowych odznak. Na prośbę gospodarza szkolenia wręczenia dokonał wiceprezes Oddziału SITPNiG w Poznaniu dr. inż. Andrzej Barczyński. Diamentową Odznakę Honorową NOT otrzymał wieloletni, emerytowany już, pracownik naszej firmy kol. Tadeusz Zugehoer. Srebrną Odznaką Honorową SITPNiG wyróżnieni zostali: kol. Katarzyna Smoczyńska z Rejonu Dystrybucji Gazu Gniezno, Dyrektor Pionu Inwestycji i Rozwoju Oddziału PSG w Poznaniu Tomasz Ogiba oraz mistrz sieci i instalacji gazowej z Rejonu Dystrybucji Gazu Gostyń Kol. Adam Gorynia.

  Po wręczeniu odznaczeń kol. Bartłomiej Joński uzupełnił część praktyczną szkolenia, która odbyła się na terenie stacji LNG w Lasocicach, o obszerny materiał teoretyczny wzbogacony o doświadczenia wynikające z codziennej eksploatacji stacji.

   

  Kolejny wykład wygłosił dr. inż. Andrzej Barczyński, który w swoim referacie zwrócił uwagę słuchaczy na problem powstawania atmosfery wybuchowej w pomieszczeniach, w których zamontowane są urządzenia energetyczne zasilane gazem ziemnym. Ponadto swoje wystąpienie rozszerzył o temat zapisów w nowym Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. Zwrócił on przede wszystkim uwagę na błędne jego zdaniem zapisy, które w przyszłości znacznie utrudnią pracę eksploatatorom sieci gazowej.

  Ostatni wykład wygłosił kierownik techniczny Rejonu Dystrybucji Gazu w Lesznie kol. Grzegorz Wawrzyniak. Tematem była obsługa gazociągu w/c i stacji gazowych wybudowanych do obsługi KGHM Polska Miedź. Omówione zostały wszystkie podstawowe elementy powyższego obiektu, uważanego przez projektantów i ekspertów za najnowocześniejszy w Polsce. Problematykę związaną z eksploatacją sieci i stacji w/c przedstawił kol. Zenon Grodzki, mistrz sieci i instalacji gazowej w Rejonie Dystrybucji Gazu w Lesznie. Przedstawienie zarówno wielu zalet tego obiektu jak również szeregu problemów eksploatacyjnych wywołało ożywioną dyskusję wśród uczestników szkolenia.

   

  Po tej ożywionej dyskusji wiceprezes SITPNiG dr inż. Andrzej Barczyński podsumował całe szkolenie oceniając je jako przydatne i spełniające założony cel. Kolega Bartkowiak podziękował dr. Barczyńskiemu za pozytywną ocenę szkolenia, poinformował zgromadzonych, iż każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, a także podziękował Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Poznaniu, Ośrodkowi Szkolenia i Rzeczoznawstwa SITPNiG Oddział w Poznaniu, całemu Zarządowi Koła Zakładowego nr 5 oraz członkom SITPNiG, szczególnie z Rejonu Dystrybucji Gazu w Lesznie z kierownikiem Romanem Gątowskim na czele, za pomoc w organizacji szkolenia, a także sponsorom, którzy wsparli finansowo całe to przedsięwzięcie.

  Kolega Bartkowiak dokonał oficjalnego zakończenia szkolenia i zaprosił wszystkich uczestników na spotkanie koleżeńskie, które umożliwiło na gorąco ocenę przedstawionych wykładów i prezentacji. Ożywiona dyskusja i zabawa przy muzyce trwała do wieczora.

  Zbigniew Bartkowiak, Przewodniczący Koła Zakładowego Nr 5

   

  Zamknij
 • Ławeczka Ignacego Open or Close

  Ławeczka Ignacego

  Prekursor przemysłu naftowego Ignacy Łukasiewicz zawitał do Poznania i wygląda na to, że zadomowi się tu na stałe. Zasiadł na ławeczce, na skwerze swego imienia, tuż obok poznańskiej Gazowni.

   

  Odsłonięcie pomnika tego wielkiego Polaka odbyło się 23 września 2013r. Inicjatorem i pomysłodawcą upamiętnienia w ten sposób jego postaci i zasług było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Podczas uroczystości sylwetkę Ignacego Łukasiewicza nakreślił Sekretarz Generalny SITPNiG dr Stanisław Szafran, przypominając koleje życia: patrioty, menadżera i filantropa.

   

  Urodzony 8 marca 1822r., z wykształcenia farmaceuta, z przekonań działacz niepodległościowy, z potrzeby serca społecznik - Ignacy Łukasiewicz, jako pierwszy na świecie, wykorzystał na skalę przemysłową ropę naftową. Otrzymaną z niej, metodą destylacji, naftę zastosował do celów oświetleniowych. Pierwsza skonstruowana przez Łukasiewicza lampa rozświetliła w 1853r. wystawę apteki „Pod Złotą Gwiazdą” we Lwowie, gdzie pracował. Za symboliczną datę oficjalnych narodzin przemysłu naftowego przyjmuje się 31 lipca tego samego roku, kiedy to po raz pierwszy zastosowano w praktyce oświetlenie naftowe podczas pilnej nocnej operacji w lwowskim szpitalu powszechnym. Swoje zdolności organizatorskie, dziś powiedzielibyśmy menadżerskie, wykazał zakładając liczne kopalnie ropy naftowej, w tym pierwszą na świecie w Bóbrce koło Krosna. Zarobionym majątkiem dzielił się, finansując budowy dróg, mostów, szkół, czy szpitali, tworząc kasy zapomogowe i fundusze emerytalne. W 1877 r. zorganizował we Lwowie kongres naftowy, a następnie założył w Gorlicach Krajowe Towarzystwo Naftowe. Zmarł 7 stycznia 1882 r. Ignacy Łukasiewicz pochowany jest na cmentarzu w Zręcinie.

   

   Wokół ławeczki Ignacego w Poznaniu zgromadziło się wiele osób – zarówno zaproszonych gości, jak i pracowników Gazowni, czy też przypadkowych przechodniów. Wszyscy chcieli być świadkami odsłonięcia dzieła rąk i talentu poznańskiego rzeźbiarza Romana Kosmali. Jednym z oficjalnych gości był ks. biskup Grzegorz Balcerek, który dokonał poświęcenia pomnika. Dyrektor poznańskiego Oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa Zdzisław Kowalski podziękował firmom, które dzięki swej życzliwości i hojności przyczyniły się do zrealizowania przedsięwzięcia. Gospodarz spotkania prezes SITPNiG w Poznaniu Andrzej Mikołajczak podsumowując uroczystość stwierdził, że Ignacy Łukasiewicz, przy swoich dokonaniach i zasługach, z pewnością stałby się laureatem nagrody Nobla – pokojowej i w dziedzinie chemii, gdyby w jego czasach była już przyznawana. To prawda, ale przecież mieć własną ławeczkę to też zaszczyt. I chyba ona bardziej, niż jakiekolwiek inne honory, pasuje do Ignacego Łukasiewicza – skromnego Wielkiego Człowieka. Miniatura poznańskiej „ławeczki Ignacego” przekazana została do Muzeum w Bóbrce, aby zapoczątkować nową ekspozycję - kolekcję miniatur pomników poświęconych twórcy przemysłu naftowego.

  Zamknij
 • Szkolenie, Osiniec k/Gniezna Open or Close

  Szkolenie, Osiniec k/Gniezna

  Dnia 20 września 2012 r., tradycyjnie już w m. Osiniec k/Gniezna odbyło się, zorganizowane przez Koło Zakładowe Nr 10 Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego „SITPNiG”, szkolenie, w którym uczestniczyło niemal stu członków Kół Nr 1,5,10 oraz zaproszeni goście. 

  Tematem szkolenia organizowanego we współpracy z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa była „Ochrona zabytków archeologicznych w czasie realizacji gazowych inwestycji liniowych. Procedury administracyjne i badania terenowe –  teoria i praktyka”. Wykładowcą był prowadzący własną Pracownię Archeologiczną archeolog – Pan Paweł Danielewicz. Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem, przede wszystkim przedstawicieli służb inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

  Nasze spotkanie po raz kolejny zaszczycił swą obecnością Prezydent Miasta Gniezna Pan Jacek Kowalski, który wręczył Medal Koronacyjny Kol. Jarosławowi Pieterkowi a także Kol. Małgorzacie Ratajczak Medal 1000-lecia Zjazdu Gnieźnieńskiego. Obydwa wyróżnienia nadane zostały w dowód uznania zasług dla rozwoju gazownictwa na terenie Wielkopolski.

  Kolejnym miłym akcentem było wręczenie przez Prezesa Towarzystwa Miłośników Gniezna Pana Jana Sochę „Encyklopedii Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej” Kol. Lilianie Modrowskiej, Kol. Iwonie Musielak oraz Kol. Henrykowi Orzełkowi.

  Szkolenie w Osińcu było również doskonałą okazją do wręczenia odznak honorowych SITPNiG zasłużonym członkom Stowarzyszenia oraz legitymacji nowoprzyjętym koleżance i kolegom. I tak Złote Odznaki Honorowe SITPNiG otrzymali: (na zdjęciu od lewej) Kol. Eugeniusz Lis, Kol. Leszek Puzdrowski, Kol. Piotr Myssak oraz Kol. Andrzej Wojciechowski, natomiast legitymacje otrzymali: (na zdjęciu od lewej) Kol. Adrian Dekert, Kol. Izabela Bałęczna oraz Kol. Paweł Barczyński.

   

   

  Całości dopełniło, jak zwykle bardzo udane, spotkanie koleżeńskie.

  Małgorzata Ratajczak

  Sekretarz Koła Zakładowego Nr 10

  Zamknij
 • Wyjazd szkoleniowo-techniczny do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów Open or Close

  Wyjazd szkoleniowo-techniczny do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów

  W dniu 19 czerwca 2013 r. odbył się wyjazd szkoleniowo-techniczny członków Koła Zakładowego nr 6 SITPNiG w Szczecinie do Elektrowni Wodnej „Kamienna” oraz do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów. Wizyty w Kopalni i Elektrowni Wodnej doszły do skutku dzięki uprzejmości Pana Czesława Klasińskiego Dyrektora Eksploatacji PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze oraz Pana Czesława Szablewskiego reprezentującego Elektrownie Wodne Sp. z o.o. Oddział Gorzów Wielkopolski .

  Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie hydroelektrowni „Kamienna” malowniczo położonej na rzece Drawa w pobliżu miejscowości Głusko. Godnymi uwagi były między innymi dwa hydrozespoły z turbinami Francisa z 1893 i 1898 r. oraz zabytkowa suwnica datowana na 1909 r.

   

  Po sentymentalnej podróży do czasów z przełomu XIX i XX wieku wyruszyliśmy w dalszą podróż do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów. Kopalnia została oddana do użytku wiosną 2013 r. i jest wizytówką najnowszej myśli technicznej. Inwestycja realizowana była na obszarze chronionym „Natura 2000”, w związku z czym harmonogram robót budowlanych był ściśle dostosowany do okresów lęgowych zamieszkujących te tereny ptaków. Udokumentowane zasoby wydobywalne ropy naftowej ze złoża LMG (Lubiatów-Międzychód-Grotów) należą do największych w Polsce.

  Zwiedzanie obiektu rozpoczęliśmy od obejrzenia interesującego, wprowadzającego w temat materiału filmowego. Następnie udaliśmy się na teren Kopalni, gdzie pod opieką między innymi Pana Rozwadowskiego Kierownika ds. eksploatacyjnych zwiedziliśmy instalacje służące do rozdziału płynu złożowego, których moce przerobowe aktualnie wynoszą: ropy naftowej - 1300 t/dobę, zaazotowanego gazu ziemnego - 30000 m3/h, siarki elementarnej - 120 t/dobę, LPG - 144 t/dobę.

   

   Po blisko 3 godzinnej wizycie w Kopalni, udaliśmy się w podróż powrotną do Szczecina.

  Opracowanie i zdjęcia: Konrad Kubiak

  Zamknij
 • Spotkanie noworoczne Open or Close

  Spotkanie noworoczne

  W dniu 9 stycznia 2013 r. w Pałacu „Balcerowo” w Gnieźnie odbyło się spotkanie noworoczne, którego gospodarzem była Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Uczestników spotkania swoją obecnością zaszczycił Jego Eminencja Ksiądz Arcybiskup Józef Kowalczyk, Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski. Wśród znamienitych gości znaleźli się również Posłowie na Sejm – Pan Paweł Arndt, Pan Zbigniew Dolata oraz Pan Tadeusz Tomaszewski, władze Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa – Pan Zdzisław Kowalski – Prezes Zarządu WSG oraz Pani Marta Jorasz – członek Zarządu ds. finansowych, Prezydent Miasta Gniezna Pan Jacek Kowalski, Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Pan Dariusz Pilak, Przewodnicząca Rady Miasta Gniezna Pani Maria Kocoń a także Przewodniczący Rady Powiatu Pan Zdzisław Kujawa.

  Prowadzący spotkanie Pan Ryszard Białczyk – kierownik Rejonu Dystrybucji Gazu Gniezno, serdecznie powitał również Dyrekcję Zakładu Gazowniczego w Poznaniu – Pana Andrzeja Mikołajczaka, Panią Danutę Adamczuk oraz Pana Janusza Śniedziewskiego, Dyrekcję Wielkopolskiego Oddziału Handlowego – Panią Karolinę Danielewicz oraz Pana Macieja Neumanna a także Dyrektora Oddziału Informatyki WSG – Pana Waldemara Różańskiego. Władze samorządowe reprezentowali wójtowie i burmistrzowie gmin: Czerniejewo, Wągrowiec, Pobiedziska, Kłecko, Witkowo, Mieleszyn, Kiszkowo, Strzałkowo, Mieścisko, Gniezno, Łubowo i Niechanowo. Wśród gości znaleźli się także sekretarz Prymasa Polski – ks. Tadeusz Gerlach, ks. Kanonik Ryszard Balik – duchowny opiekun gazowni gnieźnieńskiej, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie – podinspektor Przemysław Kozanecki, Prezesi gnieźnieńskich firm, będących największymi odbiorcami gazu w tym regionie a także Prezesi firm współpracujących z Wielkopolską Spółką Gazownictwa, m.in. tj. Atrem, Avriomedia, Tesgas, Gazobudowa Poznań, WOD-GAZ, PROGAS, TOMIZ oraz gnieźnieńscy rzemieślnicy.

  Witając wszystkich przybyłych na spotkanie, głos zabrali: gospodarz tej niezwykłej uroczystości Prezes Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa – Pan Zdzisław Kowalski, Prezydent Miasta Gniezna – Pan Jacek Kowalski, Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego – Pan Dariusz Pilak, Przewodnicząca Rady Miasta Gniezna – Pani Maria Kocoń oraz Jego Eminencja Ks. Prymas.

  Na okoliczność spotkania przyznane zostały wyróżnienia.

  Jego Eminencja Ks. Prymas przyznał Panu Zygmuntowi Bączykowi oraz Panu Jackowi Łodzie odznaczenia „Zasłużony dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej”, a także wyróżnił Panów Jacka Kuczuro, Krzysztofa Durczaka, Damiana Kaczmarka, Henryka Orzełka, Tomasza Dalskiego oraz Andrzeja Wojciechowskiego wręczając im pamiątkowe albumy z osobistą dedykacją.

  Prezydent Miasta Gniezna przyznał Medale Koronacyjne w dowód uznania zasług dla rozwoju gazownictwa na terenie Wielkopolski Pani Danucie Adamczuk, Panu Arkadiuszowi Szmytowi oraz Panu Andrzejowi Wojciechowskiemu, a także wręczył Pamiątkowe Medale z okazji 1000-lecia Zjazdu Gnieźnieńskiego Pani Bożenie Rodak, Panu Maciejowi Neumannowi oraz Panu Aleksandrowi Winkel. Natomiast Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego – Pan Dariusz Pilak wręczył Pani Karolinie Danielewicz, Pani Ewie Chwiałkowskiej-Szwajorek oraz Panu Leszkowi Barańskiemu Medale Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego za wieloletnią, pełną zaangażowania pracę.

   

   Wśród wyróżnionych znaleźli się również członkowie Zarządu Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa – Pan Grzegorz Bartoszewski oraz Pani Marta Jorasz, którzy z rąk Prezesa Towarzystwa Miłośników Gniezna Pana Jana Sochy, odebrali Medale pamiątkowe „Stąd nasz ród” w dowód uznania zasług dla rozwoju gazownictwa na terenie ziemi gnieźnieńskiej, a także Pani Katarzyna Smoczyńska, Pan Jarosław Pieterek oraz Pan Wojciech Wawrzyniak, którzy z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Pani Danuty Grychowskiej otrzymali Medale imienia ks. Onufrego Kopczyńskiego.

  Po wręczeniu odznaczeń i wyróżnień przyszedł czas na tradycyjne życzenia noworoczne a także rozmowy na bieżące tematy, dotyczące m.in. rynku energii, sytuacji branży gazowniczej oraz na wymianę doświadczeń, które najpewniej zaowocują jeszcze lepszą współpracą w nowym 2013 roku.

   

  Małgorzata Ratajczak, Sekretarz Koła Zakładowego nr 10, Z-ca Sekretarza Zarządu Oddziału SITPNiG w Poznaniu

  Zamknij
 • Wręczenie odznak NOT i SITPNiG Open or Close

  Wręczenie odznak NOT i SITPNiG 

  Miła uroczystość miała miejsce w dniu 14.11.2012, najbardziej aktywnie działający członkowie SITPNiG należący do Kół Nr 1 i 10 SITPNiG Oddział w Poznaniu, zostali wyróżnieni Honorowymi Odznakami NOT oraz SITPNiG.
  Prezes SITPNiG Oddział w Poznaniu Andrzej Mikołajczak oraz wiceprezes Oddziału Andrzej Barczyński wręczyli w sumie 15 odznak.


  Od prawej prezes SITPNiG Oddział w Poznaniu Andrzej Mikołajczak, Bogumiła Baranowska wyróżniona Srebrną Honorową Odznaką NOT, wiceprezes SITPNiG Oddział w Poznaniu Andrzej Barczyński oraz przewodniczący Koła Nr 1 Andrzej Koźlecki.

  Srebrną Honorową Odznaką NOT  wyróżniona została Bogumiła Baranowska z Koła Nr 1.


  Od prawej prezes Andrzej Mikołajczak, odznaczeni Srebrnymi Odznakami Honorowymi SITPNiG: Krzysztof Tomaszyk, Andrzej Parkoła, Arkadiusz Śron, Zbigniew Ferensztajn, Michał Jarosławski, wiceprezes Andrzej Barczyński

  Złotymi  Odznakami Honorowymi SITPNiG zostali uhonorowani:
  Włodzimierz Kocik, Władysław Wiliński, Mateusz Stefański wszyscy z Koła Nr 10.


  Od prawej prezes Andrzej Mikołajczak, odznaczeni Złotymi Odznakami Honorowymi SITPNiG: Władysław Wiliński, Włodzimierz Kocik, Mateusz Stefański, wiceprezes Andrzej Barczyński

  Srebrnymi Honorowymi Odznakami  SITPNiG zostali wyróżnieni: 
  Grażyna Barczyńska, Dorota Myssak, Krystyna Winiarska, Małgorzata Wojciechowska, Zbigniew Ferensztajn, Michal Jarosławski, Andrzej Parkoła, Arkadiusz Śron (wszyscy z Koła Nr 1), Beata Kosmala, Agnieszka Stemplewska, Krzysztof Tomaszyk ( z Koła Nr 10).


  Od prawej prezes Andrzej Mikołajczak, odznaczone Srebrnymi Odznakami Honorowymi SITPNiG: Beata Kosmala, Krystyna Winiarska, Grażyna Barczyńska, Dorota Myssak, Małgorzata Wojciechowska, Agnieszka Stemplewska, wiceprezes Andrzej Barczyński, przewodniczący Koła Nr 10 Ryszard Białczyk i przewodniczący Koła Nr 1 Andrzej Koźlecki.

  Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i liczymy na dalszą aktywną działalność w SITPNiG.

  Zdjęcia Michał Jarosławski, Andrzej Koźlecki

  Zamknij
 • Wyjazd techniczno-turystyczny do krajów Beneluxu Open or Close

  Wyjazd techniczno-turystyczny do krajów Beneluxu

  Koło Zakładowe Nr 6 SITPNIG przy Zakładzie Gazowniczym Szczecin zorganizowało w dniach 13-20 października 2012 przy udziale szczecińskiego Biura Podróży „FAIR-PLAY TRAVEL” wycieczkę techniczno-turystyczną do krajów BENELUX-u. W wycieczce udział wzięło 30 członków SITPNiG ze Szczecina i Gorzowa.

  Pierwszy dzień wycieczki upłynął nam na przejeździe przez terytorium Niemiec by godzinach popołudniowych dotrzeć do Koblencji nad Renem. Po krótkim spacerze po starówce Koblencji udaliśmy się na pierwszy nocleg. Kolejny dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania Trewiru – najstarszego niemieckiego miasta, będącego stolicą zachodniego Cesarstwa Rzymskiego. Następnie przejechaliśmy do najbogatszego państwa Europy-Luxemburga. Po krótkim i szybkim (z powodu deszczu) spacerze po malowniczo położonej stolicy Luxemburga udaliśmy się do Brukseli. Dzień zakończyliśmy wieczornym spacerem po Starówce Brukseli – zobaczyliśmy m.in. najpiękniejszy plac w Europie Grand Place i symbol Brukseli –fontannę Manneken Pis.

  Po noclegu kontynuowaliśmy - tym razem przy słonecznej pogodzie zwiedzanie Brukseli. Ponownie odwiedziliśmy Starówkę z pięknym Grand Place oraz dzielnicę, w której mieszczą się instytucje Unii Europejskiej m.in. Parlament Europejski. Następnie przejechaliśmy do dzielnicy Heysel by z Atomium podziwiać panoramę Brukseli a w parku Mini Europa zobaczyć miniaturowe najważniejsze zabytki państw Unii Europejskiej. Po południu przyjechaliśmy do Gandawy. Po krótkim spacerze po Starym Mieście udaliśmy się na nocleg.

  Kolejny dzień rozpoczęliśmy od przejazdu do nadmorskiej miejscowości  Zeebrugge, gdzie na zaproszenie firmy Fluxys mogliśmy zobaczyć prezentację firmy oraz zwiedzić Gazoport. Wizytę w firmie Fluxys mogliśmy odbyć dzięki zaangażowaniu naszego kolegi Jacka Zdyba. 

  W skład firmy FLUXYS wchodzi m.in. FLUXYS BELGIUM S.A. (niezależny operator gazociągów przesyłowych na terenie Belgii) i FLUXYS LNG (operator gazoportu w Zeebrugge). Grupa FLUXYS zatrudnia około 1100 pracowników i zarządza 4100 km gazociągów przesyłowych na terenie Belgii (ich zdolność przesyłowa wynosi 95 mld m3 – w budowie są gazociągi zwiększające przepustowość o kolejne 10 mld m3), 180 stacji redukcyjnych, 5 tłoczni gazu, 4 mieszalnie, podziemny magazyn gazu w Loenhout o pojemności 700 mln m3, 18 interkonektorów (z UK, Niemcami, Francją, Włochami, Królestwem Niderlandów, Luksemburgiem), 202 dużych odbiorców podłączonych bezpośrednio do sieci w/c, 21 elektrowni gazowych, 17 elektrociepłowni (kogeneracyjna produkcja prądu i ciepła). Warto podkreślić, że zdolność przesyłowa gazociągów w Zeebrugge wynosi ok. 50 mld m3 gazu podczas gdy roczne zużycie gazu w Belgii wynosi ok. 19 mld m3 a zużycie w całej UE wynosi ok. 500 mld m3. Ponadto  FLUXYS transportuje do Wielkiej Brytanii rocznie ok. 25,5 mld m3 gazu. W Zeebrugge funkcjonuje również należący do grupy FLUXYS hub gazowy (stanowiący swoistą giełdę towarową) na które aktywnie operuje ponad 80 traderów gazu - w 2011 roku sprzedano w nim ok. 66 mld m3 gazu. Przez sam terminal LNG w 2011 roku przetłoczono ok. 9 mld m3 gazu (objętość po regazyfikacji), zdolność obsługowa terminalu wynosi 110 statków rocznie (załadunek i rozładunek LNG) głównie z platform na Morzu Północnym, Rosji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Terminal w Zeebrugge obsługuje statki o pojemności zbiorników od 7500 m3 do 266 tys. m3 skroplonego gazu. Pojemność 3 zbiorników w gazoporcie wynosi 380 tys. m3 skroplonego gazu (w budowie jest 4 zbiornik). Zdolności regazyfikacyjne terminalu wynoszą 1,7 mln m3 gazu na godzinę. Dodatkowo terminal umożliwia załadunek LNG na autocysterny na poziomie 3 tys załadunków rocznie.

  Po krótkim spacerze po plaży w Zeebrugge pojechaliśmy do kolejnego malowniczego belgijskiego miasta-Brugii. To zabytkowe miasto mogliśmy podziwiać podczas rejsu stateczkiem wycieczkowym po licznych kanałach Brugii oraz podczas spaceru po Starówce. Zobaczyliśmy m.in. : Dom Beginek, Rynek Grote Markt, Kościół Notre Dam z rzeźbą Michała Anioła.

  Po noclegu pojechaliśmy do Antwerpii –  belgijskiego portowego miasta położonego nad rzeką Skalbą i słynącego ze szlifierni diamentów. Zwiedziliśmy Starówkę z twierdzą Het Steen , Katedrą Najświętszej Marii Panny, kościołem św. Pawła. Opuściliśmy Belgię i udaliśmy się do holenderskiej wioski Kinderdijk, położonej na polderze, ze skupiskiem zabytkowych wiatraków. Następnie pojechaliśmy do Rotterdamu, a tam z wieży widokowej mogliśmy podziwiać panoramę tego największego europejskiego portu.

  Następny dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania Hagi. Zobaczylismy m. in. Parlament, Pałac Królewski oraz budynek Trybunału Haskiego. Popołudnie spędziliśmy w urokliwym holenderskim miasteczku Delfty słynącego z produkcji porcelany. Na ostatni już nocleg pojechaliśmy do Amsterdamu a chętni mogli jeszcze wieczorem pospacerować po dzielnicy „czerwonych latarni ”.

  Ostatni dzień pobytu w Holandii to wizyta w Skansenie wiatraków „Zaanse Schans” - wiosce z tradycyjną zabudową XVII w. Uczestniczyliśmy w pokazie wyrobu drewnianych chodaków oraz produkcji żółtego sera. Następnie zwiedziliśmy browar Heinekena i spacerowaliśmy po Centrum Amsterdamu. Ostatnim punktem naszej wycieczki był rejs statkiem po niezliczonych kanałach Amsterdamu . Późnym popołudniem wyruszyliśmy w drogę powrotną do Polski.

  Wycieczka do krajów Beneluxu dostarczyła nam wielu niepowtarzalnych wrażeń, choć z powodu intensywności programu wymagała od nas niezłej kondycji fizycznej. W ciągu tych 7 dni przejechaliśmy przez Niemcy, Luxemburg, Belgię i Holandię ponad 2700 km .

  Dziękujemy Zarządowi Oddziału SITPNIG w Poznaniu za umożliwienie organizacji wyjazdu do krajów Beneluxu i mamy nadzieję, że kolejne wycieczki będą równie ciekawe zarówno zawodowo jak i turystycznie .

   

  Opracowanie: Jolanta Budzisz, Jacek Zdyb

  Zdjęcia: Jacek Zdyb, Jacek Kowalczyk

  Zamknij
 • Energia z biogazu w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach Open or Close

  Energia z biogazu w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach

  W dniu 24.10.2012 roku uczestniczyliśmy w wyjeździe technicznym dotyczącym wytwarzania biogazu, a następnie prądu w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach (COŚ). Uczestnikami byli członkowie Koła nr 1 SITPNiG Oddziału Poznań będący jednocześnie pracownikami WSG.  Spotkanie było uzupełnieniem tematyki związanej z wprowadzaniem biogazu do sieci gazowej, z którą zapoznaliśmy się podczas wyjazdu do Celle koło Berlina i biogazowni zlokalizowanej w okolicach miejscowości Hankensbuttel w Niemczech.

   


  COŚ dla miasta Poznania znajduje się w miejscowości Koziegłowy - Czerwonak. Należy ona do firmy Aquanet. Jest to jeden z największych (prawie 64 ha powierzchni) obiektów tego typu w Polsce. Budowę oczyszczalni rozpoczęto w 1972 r., a ścieki z aglomeracji poznańskiej popłynęły już w grudniu 1985 roku. W 1996 roku rozpoczęto modernizację oczyszczalni i budowę części biologicznej, która zakończyła się 5 lat później. 
  Pierwsze kroki skierowaliśmy do Dyspozytorni oczyszczalni, w której realizowane jest automatyczne sterowanie procesem technologicznym zrzutu i oczyszczania ścieków w COS-iu, LOS-iu, Luboniu, Szlachęcinie (Murowanej Goślinie). W najbliższych planach jest także przyłączenie sterowania oczyszczalnią w Mosinie. 
  Nasza grupa skoncentrowała się na procesie wytwarzania biogazu i produkcji energii elektrycznej i ciepła. Do 6-ciu komór fermentacyjnych o pojemności 4 900 m3 każda, dostarczany jest odwodniony i zagęszczony osad ściekowy, co pewien cykl produkcyjny wymieszany z nową porcją osadu. Następuje fermentacja beztlenowa w temperaturze 35 oC.

  W wyniku rozkładu związków organicznych powstaje biogaz o zawartości około 60% metanu – cały czas na monitorze widoczne są ilości wyprodukowanego biogazu, rzędu 50-150 m3/h w każdej z komór, ciśnienie w komorach wynosi kilkanaście mbar, a temperatura około 33-35oC. Biogaz poddawany jest procesowi odsiarczania i kierowany jest do zbiornika o pojemności ok. 5 000 m3. W chwili wizyty zbiornik był napełniony w 56%. Ze zbiornika gaz jest sprężany do kilkudziesięciu mbarów i podawany do spalania w dwóch z trzech zainstalowanych silnikach gazowych Deutza o mocy ok. 1 MW każdy. Każdy agregat jest umieszczony w specjalnym kontenerze ograniczającym hałas podczas pracy. W czasie naszej wizyty silniki produkowały 537 kW i 527 kW prądu.

  Z tego samego zbiornika biogaz skierowany był także do kotłowni w celu podgrzewu komór fermentacyjnych, a z silników odzyskane ciepło służyło także do podgrzewu komór. Na ścieżce gazowej przed podaniem gazu do silników biogaz w każdej chwili, w przypadku ewentualnej awarii dwóch jednostek agregatów, może być skierowany do spalenia w pochodni gazu nawet do 300 m3/h biogazu.

  System jest całkowicie zautomatyzowany z kilkoma palnikami i automatycznym i kontrolowanym zapaleniem pochodni. Inwestycja budowy biogazowni kosztowała ponad 35 mln euro i została zrealizowana w ramach kontraktu "Zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadów na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków", będącego częścią finansowanego przez UE projektu "Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania". Pozostałe części projektu to modernizacja i rozbudowa lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu oraz modernizacja i rozbudowa Systemu Kanalizacji w Poznaniu i w gminie Tarnowo Podgórne. UE dofinansowuje projekt kwotą 105 mln euro, przy całkowitym koszcie inwestycji prawie 200 mln euro.

  Średni skład wyprodukowanego biogazu wynosi: metan (CH4) 56,77%; powietrze 0,26 %; dwutlenek węgla (CO2) 41,38%; woda (H2O) 1,38%; siarkowodór (H2S) 0,20%. Dane ilościowe produkcji na dobę: osadu: 250 m3/dobę; biogazu: 12 000 – 13 200 m3/dobę; energii elektrycznej 30 000 – 32 000 kWh/dobę. Całość wyprodukowanej energii jest sprzedawana do sieci. Z uwagi na możliwość regulacji procesem sprzedaż może odbywać się w szczytach zapotrzebowania na moc elektryczną.  W Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków (LOS-iu) odbywa się również proces wytwarzania biogazu i energii, pozostały biogaz jest przesyłany 3 km gazociągiem do COS-ia.


  Cena opłaty zastępczej na rok 2012, która stanowi jednocześnie referencyjną cenę zielonych certyfikatów, to 286,74 zł/MWh. Obecnie cena świadectw pochodzenia (zielonych certyfikatów) na Towarowej Giełdzie Energii spadła poniżej poziomu 230 zł/MW, z uwagi na „nadprodukcję” tej energii w stosunku do limitów określonych w starym  Rozporządzeniu MG. Nowe Rozporządzenie MG w tej sprawie określiło wzrost obowiązkowego udział OZE w miksie energetycznym w przyszłym roku do 12%, a w kolejnych latach będzie on rósł o 1 punkt procentowy aż do poziomu 20% w roku 2021, dlatego nie powinno już wystąpić ryzyko nadpodaży zielonych certyfikatów

  Podsumowaniem szkolenia było spotkanie koleżeńskie na strzelnicy Lizawka w Antoninku, gdzie zostały rozegrane zawody strzeleckie w strzelaniu do rzutek z broni myśliwskiej śrutowej oraz strzelanie z kbksu – zawody biathlonowe. Najlepsze wyniki strzeleckie, po przeprowadzonej dogrywce uzyskali: 1 miejsce - Michał Jarosławski, 2 miejsce - Paweł Zalewski, 3 miejsce - Roman Kamiński. Gratulujemy.

  Fot. Andrzej Koźlecki, Mirek Rodak

  Opracował: Andrzej Koźlecki

  Zamknij
 • XXXVIII Walny Zjazd Delegatów SITPNiG Open or Close

  XXXVIII Walny Zjazd Delegatów SITPNiG

  W dniach 18-19 października 2012 r. odbył się XXXVIII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG. Zjazd podsumował dokonania Stowarzyszenia w kadencji 2008-2012 oraz wyznaczył kierunki działań SITPNiG w następnej kadencji 2012-2016. Zainteresowanych odsyłamy do strony internetowej Stowarzyszenia, zakładka Aktualności

  Zamknij
 • IX Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Poznaniu Open or Close

  IX Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Poznaniu

  W dniu 22 maja 2012 r. odbyło się IX Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Poznaniu.

  W trakcie obrad Prezes ustępującego Zarządu – Kol. Andrzej Mikołajczak dokonał podsumowania działalności, liczącego ponad 800 członków, zrzeszonych w 14 Kołach Zakładowych, Oddziału SITPNiG, w czasie trwania kadencji 2008-2012. Prezes podkreślił zasługi wielu członków w pracy na rzecz stowarzyszenia m.in. poprzez pełnienie licznych funkcji w Prezydium Zarządu Głównego, Komitetach ds. Gazownictwa oraz ds. Górnictwa Nafty i Gazu a także Komisjach: Finansowo – Budżetowej, Szkoleniowej, Organizacyjnej, Statutowej oraz ds. Historii i Muzealnictwa.

  Prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Poznaniu Andrzej Mikołajczak

   

  Działalność Oddziału przez ostatnie cztery lata koncentrowała się głównie na zadaniach statutowych związanych m.in. z organizacją konferencji, narad, sympozjów (w sumie 35 tego typu przedsięwzięć, w tym 1 o zasięgu międzynarodowym, 9 ogólnokrajowych, 25 regionalnych), seminariów (14), odczytów (23), wystaw (15) oraz innych imprez, w których w sumie uczestniczyło niemal 19 000 osób. Szeroko prowadzona była również działalność Grupy Terenowej Rzeczoznawców w Poznaniu – od 1.01.2012 Oddział Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa SITPNiG w Poznaniu, posiadającej certyfikat jakości ISO, w której pracuje 51 rzeczoznawców, w tym 12 weryfikatorów. Podczas minionej kadencji działała również Komisja ds. szkolenia i doskonalenia kadr, która koncentrowała się na organizacji kursów i szkoleń oraz patronacie nad Grupą Terenową Rzeczoznawców. I tak w czasie trwania kadencji zorganizowano 782 kursy, na których przeszkolono 10 679 osób. Niemałym dorobkiem wykazała się Komisja ds. publikacji i wymiany doświadczeń, której działalność pozwala na integrację środowisk technicznych z różnych Kół Zakładowych Oddziału, poprzez organizowanie spotkań koleżeńskich, wycieczek krajowych i zagranicznych a także wyjazdów na targi.

  Oddział w Poznaniu współpracuje z wieloma instytucjami, tj. Izba Inżynierów Budownictwa poprzez funkcje pełnione przez członków SITPNiG w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa czy NOT poprzez swoich delegatów w poszczególnych oddziałach terenowych a także uczestniczy w akcjach społecznych, m.in. każdego roku przekazując dotacje dla Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą” a także przekazując do Zarządu Głównego w Krakowie wystąpienia członków o przyznanie zapomogi (w minionej kadencji pomoc materialną uzyskało 13 członków).

  Zaangażowanie w pracę na rzecz stowarzyszenia, członków poszczególnych Kół Zakładowych znalazło uznanie w Zarządzie Głównym SITPNiG, który w minionej kadencji przyznał:
  6 diamentowych odznak honorowych SITPNiG: Zbigniew Bartkowiak, 
  Ryszard Białczyk, Gustaw Czarnobrywy, Zdzisław Kowalski, Grażyna Sapieha, Konrad Śniatała
  50 złotych odznak honorowych SITPNiG, 
  74 srebrne odznaki honorowe SITPNiG,
  oraz umożliwił przyznanie
  3 diamentowych honorowych odznaczeń NOT: Henryk Grabowski, 
  Andrzej Mikołajczak, Ewa Przedpełska
  3 złotych honorowych odznaczeń NOT: 
  5 srebrnych honorowych odznaczeń NOT.

  Po wysłuchaniu Prezesa Andrzeja Mikołajczaka, który podsumował działalność Oddziału SITPNiG w Poznaniu w minionej kadencji oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdaniem finansowym Skarbnika Oddziału, uczestnicy 
  IX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Poznaniu, udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

  Prezydium Obrad od lewej: Zdzisław Kowalski, Andrzej Mikołajczak - Prezes Zarządu Oddziału, 
  Jacek Kaysiewicz - Przewodniczący Prezydium , Małgorzata Czuba - Sekretarz Prezydium, 
  Piotr Purkiewicz - Z-ca Przewodniczącego Prezydium

   

  W czasie trwania zebrania wręczone również zostały honorowe odznaki SITPNiG oraz NOT, i tak otrzymali je: 
  - Srebrną Odznakę honorową NOT: Andrzej Koźlecki
  - Złotą Odznakę honorową NOT: Jacek Łoda, Ryszard Białczyk, Jan Wicorek
  - Złotą Odznakę honorową SITPNiG: Małgorzata Ratajczak, Roman Gątowski, Przemysław Kapczyński, Waldemar Różański, Janusz Śniedziewski, Ryszard Bączkowski
  - Diamentową Odznakę honorową SITPNiG: Zbigniew Bartkowiak, Zdzisław Kowalski, Grażyna Sapieha, Konrad Śniatała  /na zdjęciu poniżej/

   

  W trakcie obrad wybrano nowe władze Oddziału SITPNiG: Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Po przedstawieniu wyników głosowania nastąpił wybór Prezesa Oddziału, którym ponownie na kolejną kadencję został wybrany Kol. Andrzej Mikołajczak.

   

  Zarząd Oddziału SITPNiG w Poznaniu wybrano w następującym składzie:
  Prezes – Andrzej Mikołajczak, Wiceprezesi – Andrzej Barczyński, Grzegorz Bartoszewski, Sekretarz – Ewa Przedpełska, Z-ca sekretarza – Małgorzata Ratajczak, Skarbnik – Barbara Janke, Członkowie – Wiesław Gurdak, Jacek Łoda, Jan Wicorek. 
  W skład Zarządu Oddziału z mocy Statutu SITPNiG wchodzą również Przewodniczący poszczególnych Kół Zakładowych: Andrzej Koźlecki – Koło Nr 1, Aleksander Siepnewski – Koło Nr 2, Maria Gębka – Koło Nr 3, Janusz Kurmański – Koło Nr 4, Zbigniew Bartkowiak – Koło Nr 5, Grażyna Sapieha – Koło Nr 6, Henryk Grabowski – Koło Nr 7, Zbigniew Nowak – Koło Nr 8, Maciej Bałuczyński – Koło Nr 9, Ryszard Białczyk – Koło Nr 10, Robert Krzyżaniak – Koło Nr 11, Jerzy Wiśniewski – Koło Nr 13, Marek Maćkowiak – Koło Nr 14, Tadeusz Zugehoer – Koło Nr 15.

  Komisję Rewizyjną Oddziału wybrano w składzie:
  Przewodniczący – Waldemar Różański, Z-ca przewodniczącego – Przemysław Hozakowski, Sekretarz – Ewa Krzywiak.

  Sąd Koleżeński Oddziału wybrano w składzie:
  Przewodniczący – Konrad Śniatała, Z-ca przewodniczącego – Beata Kosmala, Sekretarz – Urszula Jakimczyk

  Delegatami na XXXVIII Walny Zjazd SITPNiG zostali: Ryszard Białczyk, Maria Gębka, Henryk Grabowski, Wiesław Gurdak, Zdzisław Kowalski, Jacek Łoda, Zbigniew Nowak, Ewa Przedpełska, Waldemar Różański, Jan Wicorek.

  Małgorzata Ratajczak

  Sekretarz Koła Zakładowego Nr 10
  Z-ca Sekretarza Zarządu Oddziału SITPNiG w Poznaniu

  Zamknij
 • Wyjazd szkoleniowo-techniczny do biogazowni przyłączonej do sieci gazowej Open or Close

  Wyjazd szkoleniowo-techniczny do biogazowni przyłączonej do sieci gazowej

  W dniach 4-5 września 2012 r. Koło Nr 1 SITPNiG Oddział w Poznaniu, zorganizowało 2-dniowy wyjazd szkoleniowo-techniczny wybranych członków SITPNiG Oddział w Poznaniu oraz pracowników z Oddziałów WSG, biorących udział przy określaniu warunków przyłączenia biogazowni do sieci gazowej, miejscem szkolenia była biogazownia przyłączona do sieci gazowej zlokalizowanej w okolicach miejscowości Hankensbuttel w Niemczech.

  Wyjazd obejmował część techniczną i towarzyską. W ramach części technicznej uczestnicy wyjazdu zapoznali się od strony teoretycznej i praktycznej z procesem uzdatniania biogazu do parametrów jakościowych gazu ziemnego oraz jego przyłączeniem i zatłaczaniem do sieci gazowej. Powyższe informacje przekazali przedstawiciele firmy cGAS controls Sp. z o.o. Zakład w Rawiczu oraz przedstawiciele firmy CeH4 Technologies GmbH w Celle.

  Po zwiedzeniu zakładu produkcyjnego firmy CeH4 Technologies GmbH uczestnicy zwiedzili pracującą biogazownię o przepustowości Q = 350 m3/h koło miejscowości Hankensbuttel, która zatłacza gaz do sieci gazowej. Realizację przyłączenia ww. biogazowni do sieci gazowej wykonywała firma CeH4 Technologies GmbH natomiast inwestorem zakładu biogazowni są mieszkańcy (rolnicy) pobliskich wsi wraz z strona finansującą. Produkty rolne (głównie kukurydza i burak cukrowy) zostają zbierane z okolicznych pól i są przewożone do biogazowni, w której po przejściu procesów technologicznych finalnie stanowią źródło biogazu w komorach fermentacyjnych. Biogazownia pracuje z mocą produkcyjną przez okres całego roku. Nadwyżki zbiorów z pól są gromadzone na terenie biogazowni oraz pobliskich magazynach. Wyprodukowany biogaz po procesie kondycjonowania (poprzez dodanie i zmieszanie z powietrzem bądź LPG) kierowany jest do instalacji przyłączeniowej gdzie po spełnieniu wymaganych kryteriów jakościowych zostaje zatłaczany do sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia gazu ziemnego. Nad bezpieczeństwem, jakością i ciągłością dostaw biogazu do sieci gazowej czuwa automatyka i pomiar chromatograficzny.


  Wymiana informacji i wzajemna dyskusja uczestników wyjazdu z przedstawicielami  firmy CeH4 Technologies GmbH wyjaśniła główne przyczyny rozbieżności w rozwoju biogazowni zatłaczających biogaz do sieci gazowej w Niemczech i Polsce. Główną przyczyną jest brak odpowiednich zapisów w polskich aktach prawnych (ustawach i rozporządzeniach), preferujących rozwój biogazowni i produkcji biogazu celem zatłaczania do sieci gazowej. Dotyczy to przede wszystkim:
  •    obowiązku nałożonego na operatora systemu gazowego co do przyłączenia biogazowni,
  •   zastosowania preferencji przyłączeń biogazowni do sieci gazowej zatłaczających biogaz do sieci, co związane jest z przyjętym granicznym zakresem wymaganej rozbudowy sieci gazowej (do 10 km rozbudowy) i stosowaniem kalkulacji opłaty przyłączeniowej na podstawie kosztów przyłączenia podzielonych 50/50 pomiędzy operatora i producenta biogazu); 


  •    jeżeli rozbudowa sieci jest powyżej 10 km, wówczas przedsiębiorstwa mogą uzgodnić inne warunki finansowe związane z określeniem wysokości opłaty za przyłączenie; 
  •    w Niemczech zarówno po stronie obrotu gazem jak i dystrybucji bądź przesyłu, spółki biorą aktywny udział w tego typu projektach przyłączania i zatłaczanego biogazu do sieci gazowej (niezależnie od ciśnienia roboczego w gazociągach);
  •    w Niemczech powołany jest osobny organ regulujący i rozstrzygający kwestie sporne związane z przyłączeniem biogazwoni do sieci gazowej (podobnie jak w Polsce powołany jest URE);
  •    inna struktura systemu gazowego (niemieckiego i polskiego) oraz zakres gazyfikacji obszarów wiejskich; etc. 


  Powyższe bariery rozwoju biogazowni zatłaczających biogaz rolniczy do sieci gazowej miały miejsce ok. 5 lat  temu w Niemczech. Podstawowym warunkiem rozwoju w Niemczech była kompleksowa analiza ze strony rządu i zmiany w zapisach aktów prawnych regulujących ten obszar działalności. Do roku 2006 w Niemczech preferowane były biogazownie, które zasilały biogazem lokalne jednostki kogeneracyjne (silniki gazowe). Efektem tego jest praca ok. 7000 biogazowni pracujących w tym układzie zasilania. Zmiany w prawodawstwie niemieckim umożliwiły powstanie biogazowni przyłączonych do sieci gazowej. Na rok 2012 szacuje się, że będzie pracować ok. 100 tego typu jednostek. Poniższy graf przedstawia liczbę przyłączeń biogazowni zatłaczających biogaz do sieci gazowej w Niemczech.

  Graf 1. Liczba przyłączeń biogazowni zatłaczających biogaz do sieci gazowej w Niemczech


  W Niemczech zakłada się, że do roku 2020 łączna ilość zatłaczanego biogazu do sieci gazowej, na skutek zastosowania wsparcia ustawodawstwa niemieckiego, sięgnie poziomu 6 mld m3 rocznie. 
  Dodatkowym punktem wyjazdu było zwiedzanie miasta Hanower wraz z licencjonowanym przewodnikiem, który przedstawił w skrócie historię rozwoju miasta Hanower, zaprzyjaźnionych miast (w tym Poznania) oraz  wybranych budynków i części miasta.


  Organizatorem  wyjazdu szkoleniowego był Andrzej Koźłecki z  Koła nr 1 SITPNiG Oddział w Poznaniu.

  Tekst: Wojciech Grządzielski, Maciej Kozłowski

  Zamknij
 • Wyjazd członków SITPNiG do Turcji Open or Close

  Wyjazd członków SITPNiG do Turcji 

  Turcja – kraj pięknych zabytków i krajobrazów, ze wspaniałą historią imperium bizantyjskiego i otomańskiego, jakże często myślimy stereotypami o tym kraju, a czy są one prawdziwe? Pojechaliśmy to sprawdzić.
  Wyjazd "Turcja w Pigułce" w dniach 21-28.09.2012 zorganizowało Koło Nr 1 SITPNiG Oddział w Poznaniu. 24-osobowa grupa uczestników wyruszyła samolotem do Antalyi, a następnie przejechała autokarem całą zachodnią Turcję.

  Pierwszy dzień zwiedzania to bardzo wczesna pobudka i przejazd do pięknej Kapadocji. Pogoda wymarzona na zwiedzanie, muzeum Mevlany /Derwiszy/ to taka turecka muzułmańska Częstochowa, następnie oglądamy wykute w skałach podziemne miasto w dolinie Goreme i fantastyczne kaplice  w skałach. Po kolacji Wieczór Turecki z główną atrakcją - pokazami tańca brzucha oraz tańcami ludowymi z różnych regionów Turcji, nasza ekipa bawiła się wyśmienicie, późno wróciliśmy do hotelu. Jednak sześć osób musiała rano wyjechać z hotelu ok. godz. 4-tej gdyż wybrali się na loty balonem, adrenalina i wrażenia niezapomniane. Cała grupa po powrocie baloniarzy, pożegnała się z pięknymi krajobrazami Kapadocji oglądając i fotografując kolejne doliny z niesamowitymi tiufowymi krajobrazami i pojechaliśmy  do stolicy Turcji Ankary, był to najdłuższy przejazd ok. 580 km. W Ankarze zwiedziliśmy imponujące mauzoleum ojca współczesnej Turcji Kemala Ataturka, budziło dość ambiwalentne skojarzenia, ale zobaczyć warto. W kolejnym dniu przejechaliśmy z Ankary do Istambułu. Po południu zwiedzaliśmy już miasto zwane Bramą Orientu, na początek Błękitny Meczet oraz pałac Top Kapi z wspaniałymi  pawilonami i mozaikami tureckich władców. Po kolacji wieczorny spacer po Istambule, dla chętnych autokarowy Istambuł nocą. Kolejny istambulski dzień to Hipodrom gdzie odbywały się wyścigi rydwanów i  słynna świątynia Hagia Sofia, która jest symbolem świetności Bizancjum i w po południu pożegnaliśmy wielokulturowy magiczny Istambuł. Przejechaliśmy wzdłuż cieśniny Dardanele do miejscowości Canakkale, po drodze przeprawa promowa przez cieśninę z Europy do Azji. Późnym popołudniem zwiedziliśmy słynną  Troję, niestety w obecnym kształcie nie zrobiła na nas dużego wrażenia, nawet homerycka wyobraźnia nie pomagała, ale na zdjęciu w załączeniu wszyscy uśmiechnięci.

   

   

  Rano wysoko w górach odwiedziliśmy domek zaśnięcia Marii Panny i następnie ponad 3 godzinne zwiedzanie starożytnego Efezu. To magiczne miasto zwiedzaliśmy mimo upału z dużym zaangażowaniem, bo robi duże wrażenie. W starożytnym amfiteatrze zrobiliśmy sobie grupowe zdjęcia ,,w barwach naszej firmy’’.

   

  W przedostatnim dniu wycieczki spędziliśmy cały dzień w Pamukkale, zespole gorących źródeł oraz tarasów i wodospadów zbudowanych z nacieków wodnych. Po kolacji atrakcja w postaci łaźni tureckiej – hammam. W ostatnim dniu wycieczki czekał nas już tylko transfer na lotnisko i powrót do kraju. Wyjazd był bardzo intensywny, ale mam nadzieję, że bardzo udany, wrażenia niezapomniane, a zdjęcia i wspomnienia fantastyczne.

  Zarząd Koła Nr 1 dziękuje Zarządowi Oddziału SITPNiG w Poznaniu za możliwość zorganizowaniu wyjazdu.

  Ewa Krzywiak
  Wiceprzewodnicząca Koła nr 1 SITPNiG Oddział w Poznaniu

  Zamknij
 • Widać nas w Poznaniu Open or Close

  Widać nas w Poznaniu

   

  Fot. Pomnik "Zygi latarnika" przy skwerze Łukasiewicza, przed siedzibą Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu

  Skwer nosi nazwę imienia Ignacego Łukasiewicza dzięki inicjatywie zasłużonego działacza Oddziału SITPNiG w Poznaniu - kol. Władysława Polcyna

   

   

  Fot. Uroczystość odsłonięcia Pomnika Ławeczki Ignacego Łukasiewicza na skwerze jego imienia

  Inicjatorem i pomysłodawcą całego przedsięwzięcia był Oddział SITPNiG w Poznaniu z Prezesem Andrzejem Mikołajczakiem na czele

  Zamknij