Działalność Oddziału SITPNiG w Poznaniu

 

Poziom naszej pracy znajduje odzwierciedlenie w wyróżnieniach, jakie są udziałem członków naszych Kół Zakładowych.

 

Wyróżnienia członków Oddziału SITPNiG w Poznaniu:

 

Odznaki Honorowe NOT

   

7 diamentowych

22 złote

67 srebrnych

 

Diamentowe Odznaki Honorowe NOT otrzymali:

Kol. Barczyński Andrzej

Kol. Grabowski Henryk

Kol. Kurlit Stanisław

Kol. Mikołajczak Andrzej

Kol. Polcyn Władysław

Kol. Przedpełska Ewa

Kol. Zugehoer Tadeusz

 

 

Odznaki Honorowe SITPNiG:

2 Godności Zasłużonego Seniora

6 Godności Członka Honorowego

20 diamentowych

152 złote

465 srebrnych 

 

Godności Zasłużonego Seniora SITPNiG otrzymali:

Kol. Modrowska Aniela

Kol. Zugehoer Tadeusz

 

Godności Członka Honorowego SITPNiG otrzymali:

Kol. Barczyński Andrzej

Kol. Kaysiewicz Jacek

Kol. Mikołajczak Andrzej

Kol. Szołkowski Stanisław

Kol. Ewa Przedpełska

Kol. Tadeusz Zugehoer

 

Diamentowe odznaki SITPNiG otrzymali:

Kol. Barczyński Andrzej

Kol. Bartkowiak Zbigniew

Kol. Białczyk Ryszard

Kol. Bojarska Anna

Kol. Czarnobrywy Gustaw

Kol. Grabowski Henryk

Kol. Janke Barbara

Kol. Kaysiewicz Jacek

Kol. Kowalski Zdzisław

Kol. Kurlit Stanisław

Kol. Łoda Jacek

Kol. Mikołajczak Andrzej

Kol. Modrowska Aniela

Kol. Orzełek Henryk

Kol. Polcyn Władysław

Kol. Przedpełska Ewa

Kol. Sapieha Grażyna

Kol. Śniatała Konrad

Kol. Wall Lech Robert

Kol. Zugehoer Tadeusz

 

Działalność Oddziału SITPNiG w Poznaniu koncentruje się głównie na realizacji zadań statutowych tj.:

 • organizowanie i współudział w organizacji konferencji, zjazdów, sympozjów,

 • organizowanie szkoleń, kursów oraz przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia energetyczne, zawodowych z zakresu gazownictwa oraz w zakresie projektowania i wykonawstwa gazociągów z tworzyw sztucznych,

 • koordynacja, współpraca i nadzór nad działalnością Kół Zakładowych,

 • prowadzenie działalności na rzecz członków poprzez organizowanie wycieczek krajowych i zagranicznych, spotkań koleżeńskich, imprez sportowych, odczytów,

 • koordynacja działalności Oddziału Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa SITPNiG w Poznaniu,

 • współpraca z macierzystym zakładem pracy poprzez finansowanie wyjazdów członków Stowarzyszenia na konferencje, sympozja, seminaria, organizowanie szkoleń dokształcających a także prezentacji towarów i usług we współpracy z firmami branży gazowniczej,

 • udział w pracach władz Stowarzyszenia i organów doradczych Zarządu Głównego SITPNiG

Kol. Andrzej Mikołajczak
członek Zarządu Głównego, Prezes Oddziału SITPNiG w Poznaniu, Członek Rady Seniorów, Członek Rady Technicznej Rzeczoznawców

Kol. Henryk Grabowski
członek Głównej Komisji ds. Aktów Prawnych SITPNiG

Kol. Stanisław Kurlit
członek Głównej Komisji ds. Aktów Prawnych SITPNiG

Kol. Andrzej Barczyński
członek Głównej Komisji ds. Aktów Prawnych SITPNiG, Członek Rady Technicznej Rzeczoznawców

Kol. Barbara Janke
członek Głównej Komisji Finansowo-Budżetowej, członek Głównej Komisji ds. Pomocy Koleżeńskiej

Kol. Tadeusz Zugehoer
członek Głównej Komisji ds. Historii i Muzealnictwa, Członek Rady Technicznej Rzeczoznawców

Kol. Małgorzata Ratajczak
członek Głównej Komisji ds. Odznaczeń i Tytułów Honorowych, członek Głównej Komisji ds. Młodzieży i Studentów

Kol. Tomasz Dalski
członek Głównej Komisji ds. Odznaczeń i Tytułów Honorowych

Kol. Katarzyna Preiss
członek Głównej Komisji ds. Młodzieży i Studentów

Kol. Ewa Przedpełska
Członek Rady Technicznej Rzeczoznawców

Kol. Aniela Modrowska
Członek Rady Technicznej Rzeczoznawców

Kol. Andrzej Koźlecki
członek Rady Programowej Czasopism SITPNiG

Kol. Ewa Chwiałkowska - Szwajorek
członek Redakcji "Wiadomości Naftowych i Gazowniczych"

 

 • Opiniowanie aktów normatywnych, m.in. nowelizacji ustawy Prawo Gazowe, ustawy w sprawie korytarzy przesyłowych, wprowadzanych do Polski europejskich norm technicznych,

 • Uczestnictwo w pracach Krajowej i Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa (jako delegaci na zjazdy, przy nadawaniu uprawnień budowlanych - Kol. Andrzej Barczyński - Wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Kol. Zdzisław Kowalski - Członek Sądu Dyscyplinarnego, jako członkowie komisji, np. regulaminowo - prawnej),

 • Uczestnictwo w pracach Izby Gospodarczej Gazownictwa poprzez opracowywanie oraz opiniowanie standardów technicznych,

 • Współpraca z Politechniką Poznańską, Politechniką Koszalińską oraz Uniwersytetem Przyrodniczym poprzez prowadzenie wykładów na studiach dziennych i zaocznych oraz podyplomowych z zakresu gazownictwa, organizację praktyk, rekrutacji, konferencji, targów pracy,

 • Organizowanie wyjazdów na targi BUDMA, MTP, EXPO-GAS, NAFTA-GAS,

 • Zamieszczanie publikacji w czasopismach branżowych "Gaz Woda i Technika Sanitarna", "Wiadomości Naftowe i Gazownicze", "Przegląd Gazowniczy"

 • Udział w Dniach Techniki,

 • Kontynuowanie zbierania sprzętu i urządzeń gazowych oraz pamiątek związanych z gazownictwem,

 • Organizowanie konkursów z wiedzy BHP,

 • Współudział w akcji "Szlachetna Paczka",

 • Prowadzenie Kroniki Oddziału.