Sąd koleżeński

Sąd Koleżeński Oddziału SITPNiG w Poznaniu w kadencji 2016-2020:

  

Stanisław Kurlit Przewodniczący
Ryszard Białczyk Z-ca Przewodniczącego
Marek Janicki Sekretarz