Sąd koleżeński

Sąd Koleżeński Oddziału SITPNiG w Poznaniu w kadencji 2016-2020:

  

Stanisław Kurlit Przewodniczący
Jerzy Magas Z-ca Przewodniczącego
Grażyna Sapieha Sekretarz