Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa 

 

Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa jest powołaną w ramach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowo Gazowniczego jednostką prowadzącą działalność szkoleniową i rzeczoznawczą głównie dla przemysłu naftowego, gazowniczego i górniczego, gdzie wysoki poziom i fachowość realizowanych usług zapewniają najwyższej rangi specjaliści-wykładowcy, rekrutujący się spośród pracowników naukowych wyższych uczelni i ośrodków naukowo-badawczych oraz doświadczonych praktyków odpowiednich specjalności.   

Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa SITPNiG (OSiR) został powołany z dniem 1.01.2006 r. Uchwałą Zarządu Głównego SITPNiG nr 12/2005 z dnia 23.10.2005 r. Powstał po połączeniu Ośrodka Szkolenia i Doskonalenia Kadr SITPNiG oraz Zespołu Rzeczoznawców SITPNiG.

OSiR posiada certyfikat jakości ISO 9001:2008 nadany przez TŰV CERT.

W ramach Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa w Poznaniu działa obecnie 34 rzeczoznawców i 9 weryfikatorów.

Kierownikiem OSiR w Poznaniu jest Kol. Aniela Modrowska.

 

Kontakt telefoniczny:

61 8 545 642, 601 56 14 46.


Zadaniem OSiR jest:

- wykonywanie opinii, orzeczeń, ekspertyz technicznych m.in. w zakresie rozprowadzania, magazynowania, dystrybucji, uzdatniania, instalacji gazowych, spalania gazów, które dotyczą rurociągów wszystkich ciśnień, stacji redukcyjno-pomiarowych, tłoczni i urządzeń gazowych przemysłowych i domowych a także ekspertyz w zakresie zatruć tlenkiem węgla i wybuchami gazów,

- opracowywanie projektów i dokumentacji,

- nadzorowanie robót budowlano-montażowych,

- udzielanie porad technicznych i technologicznych, techniczno-ekonomicznych i organizacyjnych,

- udzielanie porad w zakresie fachowej literatury zagranicznej i krajowej,

- prowadzenie nadzorów autorskich, inwestycyjnych i innych,

- prowadzenie szkoleń w zakresie gazownictwa i górnictwa.

Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa posiada w większych miastach powołane przez URE Komisje Kwalifikacyjne, sprawdzające kwalifikacje zawodowe osób zatrudnionych na stanowiskach pracy związanych z Dozorem i Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Przy Oddziale w Poznaniu działa Komisja Nr 204, o której więcej można przeczytać w zakładce Komisja Kwalifikacyjna.

OSiR w ramach swojej działalności statutowej prowadzi kursy oraz egzaminy dla:

- monterów (zgrzewaczy) dot. technologii łączenia rurociągów z polietylenu (PE) metodą zgrzewania doczołowego i elektrooporowego

- dla dozoru technicznego (projektantów, kierowników budowy, inspektorów nadzoru)


Więcej informacji o kursach: Zobacz

OSiR prowadzi również inne kursy specjalistyczne: Zobacz